Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Żarnów

Dawne miasteczko - dzis wieś i siedziba gminy (powiat opoczyński), na terenie Wzgórz Opoczyńskich.

Za panowania pierwszych Piastów Żarnów leżał na głównym szlaku handlowym, wiodącym z Wielkopolski na Ruś, co sprzyjało jego szybkiemu rozwojowi. W 1065 r. został wspomniany jako gród kasztelański, a w XII stuleciu jako osada targowa.

Był siedzibą kasztelanii żarnowskiej, siegającej swymi granicami daleko poza granice administracyjne obecnego powiatu opoczyńskiego. W 1415 r. otrzymał z rąk króla Władysława Jagiełły prawa miejskie.

Zniszczenia i straty w ludziach, jakim miasto uległo w czasie potopu szwedzkiego oraz późniejszych wojen i epidemii przyczyniły się do upadku Żarnowa i w efekcie do utraty praw miejskich w XIX w. Podczas II wojny światowej okolice Żarnowa były miejscem działalności oddziałów partyzankich.

Najcenniejszym zabytkiem Żarnowa jest tutejsza świątynia parafialna. Pierwotny romański kościół p.w. św. Mikołaja w Żarnowie wzniesiony w 2. połowie XII wieku, z późnogotyckim prezbiterium z 1503 r. stanowi dziś poprzeczną nawę żarnowskiej świątyni, rozbudowanej po pożarze, w 1903 roku.

Z pierwotnego, romańskiego kościoła zachowały się: zachodnie przęsło nawy z emporą, przylegającą do niego na osi od zachodu okrągłą wieżą oraz resztki ścian nawy przylegające do gotyckiego prezbiterium.

Na północ od kościoła, w widłach, jakie tworzą płynąca w pobliżu rzeka Wąglanka i droga do Sulejowa, znajduje się imponujące wielkością wczesnośredniowieczne grodzisko, zwane przez miejscowych "Szwedzką Górą".

Miejsce to, to imponująca jeszcze dziś pozostałość po dużym grodzisku stożkowatym z XII-XIII stulecia, częściowo zniszczona i odkształcona przez rabunkową eksploatację żwiru. Na szczycie grodziska stoi wiejska kapliczka.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-03-02 05:34:27
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Wypych -1273999260
Żarnów
Kościół p.w. św. Mikołaja
fot. Piotr Wypych

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz

fot. Piotr Wypych -1273999204
Żarnów
Kościół p.w. św. Mikołaja
fot. Piotr Wypych