Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Dmosin

Dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy (powiat brzeziński), na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad rzeką Mrogą.

Najstarsza wzmianka historyczna o Dmosinie pochodzi z 1334 r. i dotyczy drogi prowadzącej z Dmosina do Jeżowa, będącego wówczas siedzibą prepozytury benedyktyńskiej. Rycerska wieś Dmosin otrzymała prawa miejskie w 1430 r. od książąt mazowieckich na prośbę ówczesnych właścicieli, braci Dersława i Dadźboga Kopaczy.

Nowolokowane miasteczko otrzymało równocześnie prawo cotygodniowych targów i jednego jarmarku w roku. Za wstawiennictwem Mikołaja Dmosińskiego, w 1539 r. przywilej lokacyjny Dmosina oraz przywileje nadane miasteczku zostały potwierdzone przez króla. W tym samym roku mieszczanie uzyskali zwolnienie od podatków na kolejne 8 lat, prawdopodobnie na skutek wczesniejszego zniszczenia miasteczka przez pożar. W XVI w. wzmiankowana jest miejscowa parafia.

Położony na uboczu, w pobliżu innych miast Dmosin, nie miał dogodnych warunków do rozowju i w drugiej połowie XVI stulecia utracił prawa miejskie - w rejestrze poborowym z 1579 r. jest już wymieniony jako wieś.

Na terenie Dmosina stoi murowany, pierwotnie barokowy, później przebudowany kościół parafialny noszący wezwanie Andrzeja Apostoła i Małgorzaty. Został wzniesiony w 1728 r., konsekrowany w 1761 r., zburzony w poczatkach I wojny światowej (1914) a następnie odbudowany i ponownie konsekrowany w 1931 r.

Świątynia w Dmosinie składa się z nawy wzniesionej na rzucie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym od północy znajduje się zakrystia, niższych naw bocznych, kruchty od zachodu oraz drugiej kruchty przy zakrystii, wzniesionej w latach 1927-28.

Fasada świątyni zwieńczona jest trójkątnym szczytem podzielonym zdwojonymi pilastrami, ponad którymi umieszczono wazony na cokołach. Ściana wschodnia zwieńczona jest schodkowym szczytem ze sterczynami...

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-07-26 12:02:47
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria