Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Szczerców

Położenie:

Gmina wiejska Szczerców leży w zachodniej części powiatu bełchatowskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 128,91 km2 i liczy 7,8 tys. mieszkańców (2008).

Na gminę składają się 53 miejscowości skupione w 23 sołectwach: Borowa, Brzezie, Chabielice, Dubie, Grudna, Janówka, Kieruzele, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Niwy, Osiny, Parchliny – Grabek, Podklucze, Polowa – Kościuszki, Podżar, Rudzisko, Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi, Szczerców, Tatar, Szczercowska Wieś i Zbyszek. Według danych z 2006 r. grunty rolne zajmują 60% a lasy – 29% powierzchni gminy.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Szczerców, dawne miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy nad rzeką Widawką, w Kotlinie Szczercowskiej. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1362 r. Prawa miejskie posiadał Szczerców w latach 1364-1870 a w XVIII stuleciu był nawet siedzibą starostwa niegrodowego. Dziś jest niewielkim ośrodkiem przemysłowo - usługowym. W pobliżu leży pole "Szczerców" - planowana druga odkrywka Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".

Ochrona przyrody:

Od nazwy Szczercowa pochodzi nazwa Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rozciągającego się pasem o szerkości od 4 do 10 km od rogatek miasta Bełchatowa po zachodnią granicę powiatu belchatowskiego. Powierzchnia Szczercowskiego O.Ch.K. wynosi ok. 12.8 tys. hektarów.

Jednym z najciekawszych miejsc na terenie Szczercowskiego O.Ch.K. są Święte Ługi - rozległe kompleks bagien i torfowisk ze śródleśnymi stawami, położony w sąsiedztwie wsi Lubiec i Marcelów, na skraju rozległego kompleksu leśnego.

Miejsce to jest cenną ostoją ptactwa wodnego oraz stanowiskiem wielu roślin chronionych. Rośnie tu m.in. widłak torfowy, rosiczka, grzybień północny, przygiełka biała i ponikło sutkowate.

Przy drodze ze Szczercowa do Lubca rośnie przepiękna aleja 498 brzóz brodawkowatych i 3 brzóz o czarnej korze, stanowiąca wielką osobliwość botaniczną.

Główne atrakcje turystyczne:

W samym Szczercowie warto zobaczyć rzymskokatolicki, murowany kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w latach 1870-72, drewnianą kaplicę cmentarną na miejscowym cmentarzu parafialnym oraz drewniany młyn z końca XIX w.

Poza Szczercowem obiektami zabytkowymi szczególnie wartymi zobaczenia są stare drewniane i drewniano-murowane młyny stojące we wsiach:Zbyszek, Firlej, Rudzisko i Szczercowska Wieś.

Transport i komunikacja:

Gmina Szczerców charakteryzuje się bardzo dobrym układem komunikacyjnym leżąc przy skrzyżowaniu dróg tranzytowych Warszawa - Wrocław (droga krajowa nr 8) i Łódź - Częstochowa (droga wojewódzka nr 483). Taka lokalizacja umożliwia szybki rozwój inwestycyjny.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie

ul. Tadeusza Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
tel. (44) 733 51 35
fax. (44) 733 51 40
cit@um.belchatow.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-04-04 03:19:54
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Bartek Bijak -1251380375
Lubiec
Dwór klasycystyczny
fot. Bartek Bijak

fot. Piotr Sölle -1304508779
Kościół cmentarny św. Barbary w Szczercowie
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251380038
Święte Ługi
fot. Piotr Sölle

fot.  Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) -1312883932
Dworek w Lubcu
fot. Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie)

fot. Piotr Sölle -1238955210
Szczerców
Kościół cmentarny p.w. św. Barbary
fot. Piotr Sölle

fot.  Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) -1312883870
Kaplica cmentarna pw. św. Barbary, na cmentarzu grzebalnym w Szczercowie
fot. Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie)

fot. Piotr Sölle -1238955257
Szczerców
Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny
fot. Piotr Sölle