Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Świnice Warckie

Położenie:

Gmina wiejska Świnice Warckie leży w południowo-zachodniej części powiatu łęczyckiego. Północna i znaczna część wschodniej granicy gminy Świnice Warckie biegnie nurtem rzeki Ner. Przez gminę przebiega magistrala kolejowa Śląsk - Porty.

Powierzchnia i ludność:

Zajmuje powierzchnię 94 km2 i liczy 4.0 tys. mieszkańców (2008). Na gminę składa się 35 miejscowości skupionych w 22 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy są Świnice Warckie - pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1301 roku. Prawdopodobnie założycielem wsi był arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka.Od jego nazwiska pochodzić ma pierwszy człon nazwy miejscowości, drugi człon dodano dopiero w 1867 r., kiedy wieś weszła w skład powiatu warckiego.

Główne atrakcje turystyczne:

Do największych atrakcji turystycznych gminy należą z pewnością cenne zabytki architektury sakralnej oraz dawne rezydencje szlacheckie i ziemiańskie, głównie z XIX stulecia. Do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej należą:

 • kościół parafialny w Grodzisku, wzniesiony w 1612 r. z fundacji kasztelana sieradzkiego Jana Rudnicklego, a dziś będący najstarszym zachowanym zabytkiem architektury sakralnej na terenie gminy;
 • kościół parafialny p.w. św. Kazimierza w Świnicach Warckich z 1859 r. wzniesiony za sprawą właściciela wsi K. Karwowsklego oraz stojąca w pobliżu neoklasycystyczna plebania z 1894 r.

  Do cennych obiektów dawnej architektury świeckiej należą natomiast:

 • zespół dworsko-parkowy w Kozankach Podleśnych, na który składają się zabytkowy dwór z pierwszej polowy XIX wieku oraz otaczający go park krajobrazowy;
 • zespół dworsko-parkowy w Parskach, w tym dwór z 1809 r., park podworski oraz gorzelnia z XIX wieku;
 • zespół dworsko-folwarczny w Stemplewie z XIX / XX wieku, niegdyś posiadłość hrabiego Tolla, który miał tu swój dwór, gorzelnię i budynki gospodarcze;
 • zespół dworsko-parkowy w Zbylczycach, na który składają się: dwór z 2. poł. XIX w. oraz resztki parku z okazami kasztanowców, klonów, białej topoli a także imponująca aleja grabowa złożona z około 400 drzew;
 • zrujnowany dwór w Gusinie, wzniesiony w 1. połowie XIX wieku i otoczony resztkami zabytkowego parku. W latach 1872-77 mieszkała tu i tworzyła wybitna polska pisarka i poetka Maria Konopnicka.

  We wsi Głogowiec znajduje się dom rodzinny siostry Heleny Kowalskiej - błogosławionej Faustyny. Mieści się tu niewielkie muzeum, a sam Głogowiec stanowi ważne centrum pielgrzymkowe.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Gminy Łęczyca

  Plac Kościuszki 33 / 18. Stycznia 2
  99-100 Łęczyca
  tel. 24 721 03 11
  tel. 510 104 937
  fax. 24 721 03 11
  promocja@leczyca.info.pl
  http://www.leczyca.info.pl
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Świnicach Warckich

  ul. Kościuszki 18
  99-140 Świnice Warckie
  tel. 632 881 139
  biblioteka@swinicewarckie.com.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-02-25 06:52:51
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum ROTWŁ -1424341015
  Dom narodzin św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1424343569
  Ziemniaki - warzywa, którego święto odbywa się w Świnicach Warckich
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1238945457
  Grodzisko
  Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła
  fot. Piotr Sölle

  fot. archiwum ROTWŁ -1424340904
  Święta Faustyna Kowalska
  fot. archiwum ROTWŁ