Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Lutomiersk

Położenie:

Gmina wiejska Lutomiersk zajmuje północną część powiatu pabianickiego. Od zachodu i północnego zachodu graniczy z gminą Zadzim oraz miastem i gminą Poddębice, od północy z gminą Dalików i gminą Aleksandrów Łódzki, od południowego wschodu z gminą Pabianice, od południa z gminą Wodzierady.

Powierzchnia i ludność:

Gmina Lutomiersk zajmuje powierzchnię 133.87 km2 i liczy 6.645 mieszkańców (2004). Na gminę - największą pod względem obszaru w powiecie pabianickim - składa się 41 miejscowości skupionych w 31 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Lutomiersk - dawne miasteczko, dziś wieś położona nad Nerem, na Wysoczyźnie Łaskiej.

Lutomiersk i jego najbliższe okolice, w szczególności rejon doliny Neru stanowiły zdaniem archeologów jeden z najstarszych ośrodków osadnictwa nie tylko na terenie współczesnego województwa łódzkiego, ale także na całych ziemiach polskich. Wykopaliska dokonane w samym Lutomiersku, jak również w jego sąsiedztwie świadczą o istnieniu wczesnośredniowiecznego osadnictwa już w III w. n.e. i jego ciągłości aż po wiek XI, kiedy na pewno istniał tu już, prawdopodbnie drewniany gródek rycerski.

Prawa miejskie Lutomiersk otrzymał w dniu 29 kwietnia 1274 r.z rąk księcia Leszka Czarnego, ówczesnego władcy Księstwa Sieradzkiego. Po Lutomiersku przywilej taki nadano wkrótce pobliskiej miejscowości Kazimierz, co dowodzi, że już w początkowym okresie kształtowania państwowości polskiej, powstał w tym rejonie zespół osadniczy składający się z dwóch niewielkich miasteczek, położonych po obu stronach rzeki Ner...

Ochrona przyrody:

Niezaprzeczalnym atutem gminy Lutomiersk są jej walory przyrodniczo-krajobrazowe. W północno-zachodniej części gminy znajduje się fragment Puczniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o powierzchni 12 ha.

W obrębie uroczyska Oleśnica, w pobliżu Lutomierska leży natomiast rezerwat przyrody "Jodły Oleśnickie", utworzony w 1962 r. Rezerwat chroni drzewostan sosnowy z udziałem jodły na granicy zasięgu. W dolnej warstwie lasu występuje grab. Powierzchnia rezerwatu wynosi 11.70 ha.

Z kolei na zachód od wsi Mianów w 2000 r. utworzono rezerwat torfowiskowy "Mianów". Rezerwat ten powstał w celu zachowania śródleśnego kompleksu torfowisk niskich z florą roślin torfowiskowych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 5.87 ha

Na polach wsi Trupianka znajduje się jeden z największych głazów narzutowych województwa łódzkiego. Obwód potężnego głazu przywleczonego na ten teren przez lądolód skandynawski wynosi 1060 centymetrów. Głaz ten objęty jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej.

Główne atrakcje turystyczne:

Najciekawsze i najcenniejsze zabytki gminy znajdują się w stolicy gminy - Lutomiersku. Należą do nich:

 • zespół dawnego klasztoru Reformatów, na który składają się: kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz budynek klasztoru, wzniesione w latach 1648-52 za sprawą rodziny Grudzińskich. Lutomierski kosciół jest murowaną budowlą wzniesioną w stylu barokowym, jednonawową i orientowaną. Jego wnętrze rozczłonkowują pilastry;
 • kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej - murowana budowla, wzniesiona w latach 1775-81 w stylu późnobarokowym, zwrócona prezbiterium na zachód, a od zewnątrz oszkarpowana. Kościół posiada piękny barokowy szczyt w fasadzie wschodniej.

  Na liście obiektów zabytkowych gminy znajduje się również XIX-wieczny dwór w Malanowie oraz parki podworskie z XIX i XX w. w Malanowie, Puczniewie i Szydłowie.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-08-22 21:39:38
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Ryszard Bonisławski -1276438568
  Kazimierz
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--jodly-olesnickie--m-franciszkow-gmina-lutomiersk--1237661692
  Rezerwat leśny
  "Jodły Oleśnickie"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1238945079
  Lutomiersk
  Dawny klasztor oo. Reformatów
  (obecnie oo. Salezjanów)
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--jodly-olesnickie--m-franciszkow-gmina-lutomiersk--1237661582
  Rezerwat leśny
  "Jodły Oleśnickie"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--mianow-zbyt-krotki-opis--m-mianow-gmina-lutomiersk--1237661403
  Rezerwat torfowiskowy "Mianów"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1276438506
  Kazimierz
  fot. Piotr Sölle

  fot. Ryszard Bonisławski -1276438456
  Kazimierz
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Ryszard Bonisławski -1276438615
  Kazimierz
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--mianow-zbyt-krotki-opis--m-mianow-gmina-lutomiersk--1237661256
  Rezerwat torfowiskowy "Mianów"
  fot. Piotr Sölle