Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Strzelce Wielkie

Położenie:

Gmina wiejska Strzelce Wielkie leży we wschodniej części powiatu pajęczańskiego. Na gminę składa się 21 miejscowości skupionych w 14 sołectwach: Antonina, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki, Górki, Marzęcice, Pomiary, Skąpa, Strzelce Wielkie, Wiewiec, Wistka, Wola Jankowska, Wola Wiewiecka, Zamoście Kolonia i Zamoście Wieś.

Pomiędzy Strzelcami, Wiewcem, Dubidzami i Nową Brzeźnicą teren wyraźnie obniża się a obniżenie to ma kształt regularnej kotliny, otwartej ku dolinie Warty. Kotlina o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych leży 10-20 metrów niżej od przyległej wysoczyzny i stanowi dobrze zachowany przykład polodowcowego obniżenia wytopiskowego, które powstało w rezultacie rozpadu i zaniku wielkiej bryły lodowej w fazie schyłkowej zlodowacenia środkowopolskiego. W przeszłości obniżenie to wypełniało jezioro, jednak z czasem zarosło i wypełniło się torfem, który eksploatowano tu dla celów opałowych.

Herb gminy Strzelce Wielkie wyobraża trzy złote strzały umieszczone skośnie, grotami ku górze, na czerwonym tle pola tarczy herbowej.

Powierzchnia i ludność:

Zajmuje powierzchnię 77,7 km 2 ha (9,66% powierzchni powiatu) i liczy 4.8 tys. mieszkańców (2008).

Gmina Strzelce Wielkie ma charakter rolniczy, główne źródło utrzymania ludności stanowi rolnictwo a użytki rolne zajmują aż 82% powierzchni gminy, lasy zaś tylko 10% a więc znacznie mniej od średniej dla województwa łódzkiego (~28%). W produkcji roślinnej dominują zboża, spada zaś uprawa ziemniaka. W produkcji zwierzecej dominuje hodowla trzody chlewnej, są tu również liczne fermy drobiu.

Stolica gminy:

Stolicą gminy są Strzelce Wielkie - wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1386 r. na kartach ksiąg ziemskich i grodzkich Radomska i Sieradza. W 1513 r. wspomniano o Strzelcach jako wsi płacącej dziesięcinę kanonii gnieźnieńskiej. Nazwa wsi pochodzi zapewne od dawnego zajęcia miejscowej ludności. Właścicielami wsi byli m.in. Swańsko de Strzelce, Jan ze Strzelec i H. Kołomaz, w XVII stuleciu Zamojscy a później Porajowie i Pikartowie.

Pierwszy drewniany kościół p.w. św. Tekli uposażony przez ówczesnego właściciela pobliskich Sulmierzyc, Piotra Walickiego istniał tutaj już w 1641 r. Rok później wybudowano tu również dwór i kaplicę. Kaplica w czasach późniejszych uległa pożarowi i została odbudowana w 1766 r...

Główne atrakcje turystyczne:

Gmina Strzelce Wielkie ma charakter nizinny - ok. 10% jej powierzchni zajmują lasy. Na szczególną uwagę zasługuje "Wolskie Bagno" położone w leśnictwie Kruplin oraz kompleks lasów ochronnych w rejonie Marzęcic. Atrakcyjnie położone stawy rybne w centrum Strzelec stanowią doskonałe miejsce do wędkowania i odpoczynku.

W Marzęcicach i Skąpej zachowały się pozostałości dawnych zespołów dworsko-gospodarczych. W Skąpej, wsi wzmiankowanej w pocz. XVI wieku jako własność szlachecka, obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest murowana stajnia dworska z początku XIX stulecia, będąca pozostałością zabudowań folwarcznych.

W kilku wsiach gminy, np. w Dębowcu Małym, Pomiarach, Wiewcu, Woli Wiewieckiej i Zamościu zachowały się nieliczne przykłady zabytkowego drewnianego budownictwa mieszkalnego z poczatków XX w. W Strzelcach wielkich warto zobaczyć dawny zespół podworski, młyn i nowy kościół.

W związku z budową odkrywki węgla brunatnego "Szczerców" od 1999 roku na terenie gminy Strzelce Wielkie prowadzone są badania archeologiczne. Wśród dotąd odkrytych zabytków na szczególną uwagę zasługują:

 • największe w Polsce Środkowej centrum ceramiki toczonej na kole pochodzące z okresów wpływów rzymskich (II-IV w. p.n.e.),
 • osada i cmentarzysko z epoki żelaza (VI-V w. p.n.e.) a także
 • odkryte na ich terenie naczynia i przedmioty związane z tkactwem i gospodarstwem domowym oraz liczne ozdoby i monety.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-08-29 03:07:18
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria