Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Sulejów

Położenie:

Miejsko-wiejska gmina Sulejów leży w centralnej i wschodniej części powiatu piotrkowskiego ziemskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 189 km2 i liczy 15.8 tys. mieszkańców (2008). Sam Sulejów zajmuje obszar 26 km2 i liczy 6.3 tys. mieszkańców (2008). Oprócz Sulejowa na gminę składają się 33 miejscowości skupione w 25 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Sulejów - niewielkie miasteczko położone nad Pilicą i Zbiornikiem Sulejowskim. 6,3 tys. mieszkańców (2008). Osada w tym miejscu rozwinęła się przy opactwie Cystersów ufundowanym w 2. połowie XII w. przez Kazimierza Sprawiedliwego. W 2. połowie XIII stulecia Sulejów otrzymał prawa miejskie, potwierdzone w 1308 r. przez Władysława Łokietka.

Miasto rozwijało się jako osada handlowa przy szlaku ze Śląska i Wielkopolski na Ruś. W czasie wojen szwedzkich Sulejów został dwukrotnie zniszczony i podupadł. W roku 1870 r został pozbawiony praw miejskich - odzyskał je dopiero w 1927 r. We wrześniu 1939 r. miasteczko zostało zniszczone wskutek bombardowania niemieckiego, podczas którego zginęło tysiąc mieszkańców...

Ochrona przyrody:

Od nazwy miasteczka pochodzi nazwa Sulejowskiego Parku Krajobrazowego powołanego do życia w 1994 r. i wraz z otuliną zajmującego obszar 56.371 ha. Obszar parku obejmuje: dolinę rzeki Pilicy w jej środkowym biegu oraz Zbiornik Sulejowski, wykorzystywany do zaopatrzenia Łodzi w wodę, ochrony przeciwpowodziowej i produkcji energii elektrycznej (elektrownia o mocy 3,5 MW).

Główne atrakcje turystyczne:

Gmina Sulejów jest jedną z gmin nadpilicznych. W jej obrębie, oprócz rzeki Pilicy stanowiącej oś gminy i rozcinającej gminę na 2 części - wschodnią i zachodnią, znajduje się również około 15 kilometrów linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego.

Najcenniejszym zabytkiem gminy i jednoczęsnie jednym z najcenniejszych zabytków na terenie województwa łódzkiego jest zespół klasztorny opactwa Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, ufundowany w 1176 r., a który zaczęto wznosić w początkach XIII wieku (przed 1232 r.). W romańskim kościele zachowały się piękne portale, ślady pierwotnej polichromii oraz detale wykute w kamieniu.

Z pierwotnego klasztoru zachowały się mury zakrystii i kapitularz. Rangę zabytku podnosi unikalny w skali europejskiej obwód warowny (XV / XVI w.) - zachowały się długie odcinki murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi.

Na terenie klasztoru działa Muzeum w Sulejowie-Podklasztorzu, w ekspozycji którego obejrzeć można fragmenty odnalezionych na terenie opactwa detali architektonicznych, rzeźby, obrazy i sprzęty liturgiczne.

Bezpośrednio z Sulejowem sąsiadują wsie Przygłów i Kurnędz. Przygłów to wieś notowana już w średniowieczu a obecnie duża i znana wieś letniskowa, położona wśród dużego kompleksu borów sosnowych z runem leśnym bogatym w jagody, brusznice i jeżyny. W Przygłowie urodziła się znana pisarka Seweryna Szmaglewska.

Przygłów leży nad rzeką Luciążą, uchodzącą niegdyś do Pilicy, a dziś bezpośrednio do Zbiornika Sulejowskiego. Nad brzegami Luciąży występuje rzadko spotykana olsza czarna. Brzegi rzeki porośnięte są również wierzbami i topolami. Nad brzegiem wznoszą się ośrodki wczasowe, istnieją tu również liczne działki rekreacyjne z charakterystycznym, najczęściej drewnianym budownictwem letniskowym.

Końcowy odcinek Luciąży, począwszy od Przygłowa aż po rozlewiska u ujścia rzeki do Zbiornika Sulejowskiego, zwany "Deltą Luciąży" charakteryzuje się wybitnym bogactwem przyrodniczym. W otwartych fragmentach doliny wykształciła się niezwykła mozaika roślinności łęgowej, bagiennej i szuwarowej. Znaczna część "Delty Luciąży", ze względu na zabagnienie, jest niemal niedostępna dla ludzi.

Obszar ten ma nieocenione znaczenie biocenotyczne i stanowi ważną na tym terenie ostoję dla wielu gatunków zwierząt, przede wszystkim płazów i ptaków. Często spotyka się tu zaskrońca, można też zaobserwować ślady obecności bobrów. Planuje się utworzenie w tym miejscu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Delta Luciąży".

Z kolei Kurnędz to wieś położona na lewym brzegu Pilicy. Znajduje się w niej duży i dobrze utrzymany ośrodek stowarzyszenia młodzieży katolickiej YMCA, przejściowo, w czasach komunizmu znajdujący się w rękach państwowych urzędów z Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. W sąsiedztwie wsi znajdują się ciekawe, niewielkie kamieniołomy piaskowców i wapieni oolitowych. W tych drugich można odnaleźć skamieniałe okazy fauny koralowej.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-09-09 23:19:16
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Podział administracyjny

Stolica gminy

Położenie

Zbiorniki wodne [1]

Ochrona przyrody [1]

Miasta [1]

Miejscowości w gminie [13]

Gdzie spać? [2]

Gdzie spać? [10]

Gdzie zjeść? [7]

Szlaki piesze [2]

Szlaki rowerowe [2]

Warto zobaczyć

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ -1341221470
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Tomasz Waśko -1341219622
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy YMCA Polska w Kurnędzu
fot. Tomasz Waśko

fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. archiwum ROTWŁ -1341221432
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1341221508
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1341221499
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1341221568
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1341221488
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1341221456
Ośrodek Wczasowy Dresso w Sulejowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Tomasz Waśko -1341219681
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy YMCA Polska w Kurnędzu
fot. Tomasz Waśko