Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Żytno

Położenie:

Gmina Żytno leży w południowej części powiatu radomszczańskiego, w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Blisko 50% powierzchni gminy pokrywają lasy.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 198 km2 i liczy 6.0 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 50 miejscowości skupionych w 24 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Żytno - wieś istniejąca prawdopodobnie już w końcu XII wieku i należąca wówczas najpewniej do klasztoru bożogrobowców w Miechowie. Od końca XIV do XIX wieku Żytno było własnością szlachecką.

Pierwsza wiadomość o Żytnie pochodzi jednak dopiero z 1441 roku. Data i okoliczności lokacji miasta nie są znane. Wiadomo jedynie, że fundacja tutejszego kościoła nastąpiła przed lokacją miasteczka. Żytno miało charakter otwartego miasta rolniczego z kilkoma młynami, mieszkało w nim również kilku rzemieślników. Upadek miasta nastąpił w pierwszych latach po rozbiorach.

Obecny kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, został wzniesiony w latach 1860-74 według projektu Stanisława Gołębiowskiego, w miejscu starszej drewnianej świątyni. Jest to neoromańska, jednonawowa budowla z&nbp;transeptem i dwiema wieżami. Na uwagę zasługuje również murowana plebania z 1897 roku. oraz zabytkowe domy drewniane z przełomu XIX i XX wieku.

Będąc w Żytnie warto również zobaczyć zabytkowy zespół dworsko - parkowy. Na zespół składa się klasycystyczny, murowany dwór zbudowany w 1. połowie XIX wieku, parterowy z mieszkalnym poddaszem oraz otaczający go park krajobrazowy

Ochrona przyrody:

Jak wspomniano wyżej gmina leży w większości w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Sama Pilica i jej dopływy są źródłem wody dla kompleksów stawów rybnych w takich miejscowościach jak Ciężkowiczki, Kozioł, Pukarzów i Pągów oraz dla zbiornika retencyjnego Kozie Pole.

Blisko 50% jej powierzchni pokrywają lasy. Duże kompleksy leśne znajdują się w obrębie miejscowości: Mała Wieś, Ewina, Rędziny i Łazów oraz Budzów i Silniczka. Duży udział lasów, czyste wody i powietrze sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Na terenie gminy leży rezerwat przyrody "Dębowiec".

Główne atrakcje turystyczne:

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy Żytno należy drewniany, kryty gontem kościół p.w. św. Leonarda we wsi Bugaj. Tą stojąca na wzgórzu świątynię wzniesiono prawdopodobnie w końcu XVIII wieku. Jest to jednonawowa budowla konstrukcji zrębowej, z prostokątnym prezbiterium i przylegającą do niego zakrystią.

Do czasów obecnych zachowały się pozostałości zespołów pałacowo- i dworsko- parkowych w Maluszynie, Borzykowie, Sekursku i Pągowie, będących niegdyś siedzibami znanych rodów: Potockich, Ostrowskich, Siemieńskich i Kamienieckich.

Gdzie spać? :

baza

Gdzie zjeść?:

gastrio

Szlaki turystyczne:

szk

Inne:

inne

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-10-13 14:57:22
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Tomasz M. Kolmasiak -1251538406
Żytno
Dwór klasycystyczny
fot. Tomasz M. Kolmasiak

fot. Tomasz M. Kolmasiak -1251538535
Żytno
Dwór klasycystyczny
fot. Tomasz M. Kolmasiak

fot. Tomasz M. Kolmasiak -1251539532
Żytno
Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny
fot. Tomasz M. Kolmasiak

fot. Piotr Rzeńca -1251539156
Silniczka
Dawny zbór ariański
fot. Piotr Rzeńca