Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Warta

Położenie:

Miejsko-wiejska gmina Warta leży w północnej części powiatu sieradzkiego.

Powierzchnia i ludność:

Zajmuje powierzchnię 253 km2 i liczy 13.3 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 69 miejscowości skupionych w 49 sołectwach. Stolica gminy - miasto Warta zajmuje 11 km2 i liczy 3.4 tys. mieszkańców.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Warta, jedna z najstarszych miejscowości powiatu sieradzkiego. Warta powstała przy przeprawie przez rzekę Wartę, na skrzyżowaniu dróg z Łęczycy do Kalisza oraz z Sieradza do Torunia. Niegdyś była własnością monarszą i w średniowieczu wchodziła w skład kasztelanii sieradzkiej.

Pierwsza wzmianka o Warcie pochodzi z 1255 r. kiedy to książę Kazimierz Konradowic potwierdził jej, nadane już wcześniej prawa miejskie. W 1331 r.miasteczko spustoszyli Krzyżacy.

W XV stuleciu Warta była miejscem licznych zjazdów i sejmików ziemi sieradzkiej. W 1423 r. wydano tu słynny statut warcki, zgodnie z którym każdy szlachcic mógł usunąć "nieużytecznego i krnąbrnego" sołtysa wykupując sołectwo...

Ochrona przyrody:

Wielką atrakcją dla turystów przybywających na teren gminy Warta jest sztuczny zbiornik retencyjny "Jeziorsko", utworzony w 1986 r. poprzez spiętrzenie środkowego biegu Warty zaporą betonową o wysokości 12 metrów. Długość zbiornika wynosi 16.3 km, szerokość waha się od 1.8 do 3.5 km a powierzchnia do 4.230 hektarów.

Brzegi zbiornika są stopniowo zagospodarowywane na użytek przybywających tu licznie turystów, amatorów sportów wodnych (np. windsurfingu) i wędkarzy.

Południową część zbiornika obejmuje rezerwat ornitologiczny "Jeziorsko", utworzony na obszarze płytkiej (cofkowej) części zbiornika. Powierzchnia rezerwatu wynosi 2.350,6 ha. Jest to największy pod względem powierzchni rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie "Jeziorsko" jest ostoja ptaków wodno - błotnych. Liczebność stanowisk ptaków lęgowych, ich skład gatunkowy oraz niezwykle bogata awifauna pozwalają zaliczyć ten rezerwat do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Do chwili obecnej stwierdzono tu występowanie ok. 250 gatunków ptaków, w tym 150 gatunków lęgowych.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-11-08 10:07:11
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1251107787
Rossoszyca
Drewniany kościół
p.w św. Wawrzyńca.
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251107621
Warta
Cmentarz żydowski
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271333323
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1251437409
Małków
Chateau Małków
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251107444
Warta
Rynek - centrum miasteczka
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1251437560
Małków Chateau - pomysł na nocleg w zabytkowej scenerii
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1271332540
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1251437724
Małków
Tablica upamiętniająca pobyt Władysława Reymonta
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Piotr Sölle -1251109619
Rożdżały
Zespół pałacowo-parkowy
fot. Piotr Sölle