Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Czastary

Położenie:

Gmina Czastary leży w środkowo-wschodniej części powiatu wieruszowskiego, na pograniczu Wysoczyzny Wieruszowskiej i Kotliny Grabowskiej.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 6.267 ha i liczy 4.2 tys. mieszkańców.

Stolica gminy:

Pochodzenie nazwy wsi Czastary jak dotąd nie zostało wyjaśnione. Legenda wywodzi ją od słów "czas za stary". Inna wersja wskazuje na jej pochodzenie od czeskiego słowa "cestary" oznaczającego robotników budujących drogi.

Najstarsze wzmianki o Czastarach pochodzą z początków XV wieku (1403). Tutejszy kościół parafialny istniał przed 1460 r., młyn w Czastarach przed 1461 r. a miejscowy sołtys wspomniany został po raz pierwszy w 1462 r.

Od XV stulecia wieś jako królewszczyzna wchodziła w skład starostwa wieluńskiego. W 1522 r. wspomniano o prawie królewskim do prezentacji proboszcza w Czastarach. Od początku XVI wieku wieś znajdowała się w rękach prywatnych.

Będąc w Czastarach warto zobaczyć m.in. kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1847 r., w stylu klasycystycznym, w typie bazyliki; pamiątkowy "Dąb Wolności" (pomnik przyrody; węzeł szlaków turystycznych), posadzony w 1928 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości oraz miejscowe Muzeum Przyrodnicze - izbę muzealną założoną przez Zdzisława Łytkowskiego.

Główne atrakcje turystyczne:

Na krajobraz gminy Czastary składają się duże kompleksy leśne położone w północnej części gminy oraz rozległe równiny w środkowej i południowej części gminy, wchodzące w skład Wysoczyzny Wieruszowskiej.

Jednym z najciekawszych zabytków gminy Czastary są pozostałości dworu w Parcicach wzniesionego na przełomie XVIII i XIX stulecia przez hrabiego Leopolda Trepkę, gorącego zwolennika kalwinizmu.

W obrębie parku otaczającego ruiny rosną dwa unikatowe w skali europejskiej platany kalifornijskie o obwodach 428 i 412 cm, kilkusetletni dąb szypułkowy zwany przez miejscową ludność "Bartkiem" (560 cm w obwodzie) oraz wiąz o obwodzie 300 cm, stanowiące pomniki przyrody.

W samych Czastarach natomiast zwraca uwagę klasycystyczny kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w 1847 r. W czasach okupacji hitlerowskiej Niemcy zamienili go w magazyn zboża i areszt. Obok świątyni stoi murowana organistówka z 1. poł. XX w., którą podczas okupacji hitlerowskiej była siedzibą posterunku żandarmerii i miejscem kaźni. Łańcuchy i kajdany przetrwały do dziś i są eksponowane we wnętrzu świątyni.

Bardzo ciekawym miejscem jest również Izba Muzealna - Muzeum Przyrodnicze w Czastarach, założona przez nieżyjącego już dziś mieszkańca Czastar, Zdzisława Łytkowskiego. W 1944 r. Z. Łytkowski znalazł się w Anglii gdzie wstąpił w szeregi Armii generała Andersa. Po zakończeniu wojny wyjechał do Australii, gdzie pracował przy zbiorze trzciny cukrowej, następnie zamieszkał w Los Angeles w Kalifornii (USA).

Mieszkając i pracując za granicą Zdzisław Łytkowski zarobione przez siebie pieniądze wydawał na podroże, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz na zakup eksponatów przyrodniczych. Do Polski powrócił na stałe w 1978 r.

W zbiorach tego niewielkiego muzeum znajdują się koralowce, rozgwiazdy, muszle, spreparowane okazy egzotycznych zwierząt, motyle, szyszki oraz minerały i mapa, na której zaznaczono miejsca, które odwiedził założyciel muzeum i skąd przywiózł swoje zbiory.

W pobliskiej Krajance, w wyniku przeprowadzonych tu prac archeo-logicznych odkryto cmentarzysko z okresu rzymskiego. Na jego terenie odnaleziono m.in. bogato wyposażone groby słowiańskie, w których odkryto miecze, noże, nożyce, ostrogi, okucia, fragmenty i uchwyty tarcz, groty oszczepów, krzesiwa, sprzączki do pasów oraz fragmenty kolczugi i naramienniki. W 1930 r. odnaleziono tu również szablę jednosieczną i brzytwę półksiężycową.

Z kolei na terenie wsi Kąty Walichnowskie znajdują się pozostałości grodziska typu stożkowatego. w kształcie niewielkiego stożka o średnicy 18 metrów i wysokości ok. 7 metrów, Miejscowa ludność miejsce to od zamierzchłych czasów nazywa "Łysą Górą" a otaczające je bagniste tereny - "Piekłem".

Gdzie spać? :

Ogólnodostępną bazę noclegową gminy Czastary stanowią dwa gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w Czastarach i Nalepie. Gospodarstwa te są zrzeszone w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi Wieruszowskiej.

Szlaki turystyczne:

Przez tereny gminy Czastary wiodą trasy licznych szlaków rowerowych. Najważniejszym z nich jest znakowany na czerwono szlak rowerowy widoący jak sama nazwa wskazuje "Przez powiat wieruszowski" i łączący największe atrakcje turystyczne powiatu wieruszowskiego. Na terenie gminy Czastary szlak ten przebiega m.in. przez Kąty Walichnowskie, Czastary i Krajankę.

Przez zachodnie krańce gminy (w rejonie wsi i przysiółków: Przywory, Szklarki i Jaśki) przebiega znakowany na zielono szlaki rowerowy "Wokół Wieruszowa".

Krótki (3.2 km) znakowany kolorem czarnym szlak łącznikowy Czastary - Szklarki, który ropzoczyna się Pod "Dębem Wolności" w Czastarach łączy oba wspomniane wyżej szlaki i umożliwia wielowariantową podróż rowerem do samego Wieruszowa.

Z kolei pod Urzędem Gminy w Czastarach bierze swój początek znakowany na zielono szlak rowerowy "Do Źródeł" prowadzący przez Kniatowy, Chorobel, Parcice i Radostów do Dzietrzkowic. Inne rowerowe szlaki łącznikowe pozwalają na wędrówkę ze Szklarek do Krajanki a także z Radostowa do Żdzar, gdzie istnieją węzły szlaków rowerowych.

Zwolennicy przejażdżek konnych znajdą w gminie Czastary również coś dla siebie. W Czastarach - Szklarkach rozpoczyna się znakowany na pomarańczowo szlak konny "Czastary", tworzący petlę o długości 14.5 km, prowadzącą przez duży kompleks leśny położony na zachód od wsi.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-12-08 12:40:41
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum SPW  -1275571345
Parcice
Ruiny dworu Trepków
fot. archiwum SPW