Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Zapolice

Położenie:

Gmina Zapolice leży w południowej części powiatu zduńskowolskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 81 km2 i liczy 4.7 tys. mieszkańców. Na gminę składa się 21 miejscowości skupionych w 25 sołectwach.

Ochrona przyrody:

Na atrakcyjność turystyczną gminy Zapolice składają się przede wszystkim jej walory przyrodniczo-krajobrazowe. Teren gminy stanowi wysoczyzna morenowa - efekt zlodowacenia oraz malownicza dolina rzeki Warty stanowiąca zachodnią granicę gminy.

Zachodnie i południowe rubieże gminy obejmuje Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki utworzony w 1989 r. a obejmujący doliny Warty, Widawki i ich dopływów wraz z otoczeniem. To właśnie na terenie gminy Zapolice Widawka łączy się z Wartą. W widłach tych rzek leży ciekawy rezerwat tofowiskowo-leśny "Korzeń".

Główne atrakcje turystyczne:

Najcenniejszym zabytkiem gminy jest późnoromański kościół parafialny pw. św. Urszuli w Strońsku, wzniesiony w 1. połowie XIII wieku, z pięknym tympanonem romańskim rzeźbionym w kamieniu; rozbudowany w 1726 r.; z kaplicą i wieżą wzniesioną w XX stuleciu.

Innymi wartymi zobaczenia obiektami zabytkowymi są: dawna kaplica dworska w Rembieszowie, zespoły dworsko- parkowe w Kalinowej i Pstrokoniach, bunkry wojskowe linii Warty w Beleniu i Strońsku oraz cmentarz wojenny w Strońsku.

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-06-23 20:29:10
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1445408923
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - romańsko-gotycki kościół pw. św. Urszuli i jedenastu tysięcy dziewic w Strońku
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445407899
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze Warty nieopodal Strońska
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408393
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rzeka Warta.
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409081
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rezerwat Korzeń
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408455
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - bunkry w czasów II wojny światowej
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409181
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - porosty nieopodal rezerwatu Korzeń
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409209
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409035
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - chrobotek w rezerwacie Korzeń
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408309
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze nieopodal Strońska.
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409142
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
fot. Marek Lawin