Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Gmina Rogów

Położenie:

Gmina wiejska Rogów leży w centralnej i wschodniej części powiatu brzezińskiego.

Powierzchnia i ludność:

Gmina zajmuje powierzchnię 66 km2 i liczy 4.7 tys. mieszkańców (2008). Na gminę składa się 19 miejscowości skupionych w 17 sołectwach.

Stolica gminy:

Stolicą gminy jest Rogów - wieś na terenie Wzniesień Łódzkich. W Rogowie znajduje się założone w 1923 r. arboretum - placówka badawczo-dydaktyczna w zakresie dendrologii i botaniki leśnej. Zgromadzono tu ponad 2000 gatunków i odmian roślin, głównie drzew ze strefy umiarkowanej wszystkich części świata, w tym dużą kolekcję klonów, drzew iglastych i różaneczników. Mieści się tu również alpinarium założone w 1958 r. z bogatą kolekcją roślinności skalnej eksponowanej w otoczeniu stawów, kaskad i wodotrysków.

Przy Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą Warszawie, istnieje Muzeum Lasu i Drewna utworzone w 1950 r. Ta oryginalna placówka muzealna posiada bogatą kolekcję zoologiczną, dotyczącą ptaków i ssaków a także zbiory botaniczne, fitopatologiczne i tzw. ksylotekę - zbiory próbek drewna.

Ochrona przyrody:

Na zachód od Rogowa, w dolinie rzeki Mrogi, na granicy gmin Brzeziny i Rogów, w 1997 r. utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Mrogi" o łącznej powierzchni 493 ha.

Głównym celem powołania zespołu była ochrona krajobrazu przełomowej doliny rzeki Mrogi na krawędzi regionu fizyczno-geograficznego Wzniesień Łódzkich. Rzeka płynie na tym odcinku na dnie głębokiej doliny o stromych stokach

Z kolei na północ od Rogowa, w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Przyłęk Duży znajdują się trzy, utworzone w 1954 r. częściowe rezerwaty leśne: Doliska, Popień oraz Zimna Woda.

Rezerwat "Doliska" chroni ok. 140-letni las mieszany z udziałem świerka, jodły (jodła występuje tu na północnej granicy zasięgu), sosny i dębu. Rezerwat "Popień" chroni ok. 150-letni starodrzew sosnowy z udziałem dębu, grabu, lipy i świerka, ponadto łęg olszowy powstały wtórnie na niewłaściwym dla siebie siedlisku. Z kolei rezerwat "Zimna Woda" chroni bór mieszany z przewagą dębu bezszypułkowego (drzewa w wieku ok. 180 lat) z udziałem sosny (140 lat) oraz pojedyncze świerki, graby i osiki.

Główne atrakcje turystyczne:

Jedną z największych pozaprzyrodniczych atrakcji turystycznych gminy Rogów jest Rogowska Kolej Wąskotorowa. Trasa kolejki prowadzi z Rogowa przez Jeżów, Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej. Tory kolejki powstałej w 1915 roku i przebudowanej w latach 50. prowadzą przez malownicze tereny u podnóża Wzniesień Łódzkich a dalej pagórkowate tereny Mazowsza.

Wzdłuż trasy kolejki znajduje się wiele atrakcyjnych pod względem turystycznym miejscowości, wśród nich warto wymienić: Rogów (m.in. z wspomnianymi wyżej Arboretum, Alpinarium i Muzeum Lasu i Drewna) oraz Jeżów ( zabytkowymi kościołami i cmentarzami wojennymi).

Wstęp na teren stacji w Rogowie, gdzie zgromadzony jest zabytkowy tabor, jest bezpłatny. Ponadto na stacji znajduje się drezyna ręczna, którą można pojeździć po terenie stacji.

Od maja do września w każdą niedzielę kursuje ogólnodostępny pociąg turystyczny, odjazd ze stacji w Rogowie o 13. Oprócz przejazdu kolejką w programie jest zwiedzanie kościoła w Głuchowie i przerwa na ognisko. Zorganizowane grupy mogą zamówić przejazd kolejką w dowolnym terminie, także zimą (wagony posiadają ogrzewanie).

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rogowie

ul. Wojska Polskiego
95-063 Rogów
tel. 468 748 078
alicja.mozga@gmail.com
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-06-03 21:00:29
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum FPKW -1334044972
Kolej Wąskotorowa „Rogów – Rawa – Biała”
fot. archiwum FPKW

fot. archiwum FPKW -1251953584
Rogowska Kolej Wąskotorowa
fot. archiwum FPKW

fot. Marek Lawin -1335374116
Arboretum i Alpinarium w Rogowie
fot. Marek Lawin

fot. archiwum FPKW -1334045072
Kolej Wąskotorowa „Rogów – Rawa – Biała”
fot. archiwum FPKW

fot. Marek Lawin -1335374274
Arboretum i Alpinarium w Rogowie
fot. Marek Lawin

fot. archiwum FPKW -1334045054
Kolej Wąskotorowa „Rogów – Rawa – Biała”
fot. archiwum FPKW

fot. archiwum FPKW -1334044991
Kolej Wąskotorowa „Rogów – Rawa – Biała”
fot. archiwum FPKW

fot. Marek Lawin -1335374209
Najlepsze w Polsce Arboretum i Alpinarium znajdujące się w Rogowie
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ -1251953401
Rogowska Kolej Wąskotorowa
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum FPKW -1334045022
Kolej Wąskotorowa „Rogów – Rawa – Biała”
fot. archiwum FPKW