Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Ozorków

Miasto i siedziba gminy w powiecie zgierskim, na Wysoczyźnie Łaskiej, nad rzeką Bzurą.

Historia Ozorkowa sięga prawdopodbnie co najmniej XIV stulecia. W 1415 roku pojawia się pierwsza wzmianka o malej wiosce położonej wśród trudno dostępnych lasów i bagien, należącej do rodu Szczawińskich, herbu Prawdzic.

W 1807 r. ówczesny właściciel Ozorkowa, Ignacy Starzynski, pragnąc ożywić gospodarczo swoja posiadłość, sprowadził do niej 19 sukienników i farbiarzy z Saksonii. W 1815 r.liczba rzemieślinków wzrosła do 117. Liczba mieszkańców Ozorkowa natomiast przekroczyła już wówczas 2 tysiące, podczas gdy Łódź miała ich wówczas zaledwie 331.

Rok później, w 1816 r. Ozorków uzyskał prawa miasta prywatnego, co wyraźnie przyspieszyło jego rozwój. W 1817 r. osiedliła się tu rodzina Schlösserow, przybyłych z Akwizgranu. Schlösserowie założyli tu najpierw nowoczesną przędzalnie wełny, a potem bawełny. W ten sposób Ozorków zapoczątkował rozwój przemysłu sukienniczego nad górna Bzura, który później rozszerzył się na Zgierz i Łódź, tworząc największy w Polsce ośrodek przemysłu włókienniczego.

Ponieważ dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu zaczynało brakować miejsca, już w 1820 r. największe zakłady zostały ulokowane na terenie folwarku Strzeblew. Rosła też szybko liczba ludności - w 1828 r. miasteczko liczyło już 5669 mieszkańców. Tutejszy przemysł tkacki produkował głównie na eksport do Rosji. W latach trzydziestych XIX w. Karol Schlösser zbudował tu największą w mieście fabrykę tkanin bawełnianych o pełnym cyklu produkcyjnym.

Po upadku Powstania Listopadowego miasto dosięgła recesja spowodowana utratą zamówień dla armii Królestwa Kongresowego, represyjnymi barierami celnymi, rosnąca rola Zgierza i Łodzi, jak również wypieraniem z rynku tkanin wełnianych przez bawełniane. W 1866 roku, za kolejnego właściciela Feliksa hrabiego Lubienskiego, Ozorków uzyskał status miasta rządowego, bardziej atrakcyjny dla inwestycji.

Pierwsza wojna światowa wywołała kolejny kryzys gospodarczy miasta. Dopiero okres niepodległego bytu państwowego stworzył nowe podstawy rozwojowe. Już na początku lat dwudziestych, Ozorków otrzymał połączenie kolejowe z Łodzią i Toruniem a wraz z elektryfikacja miasta przeprowadzoną w 1928 r. - komunikację tramwajową łaczącą go ze Zgierzem i Łodzią.

W okresie międzywojennym przybyło miastu kilka obiektów, takich jak budynek Kasy Chorych, dwie szkoły podstawowe, zakład kąpielowy i dom kolonijny dla dzieci w miejskim lasku na Koziej Nodze.

Czas okupacji hitlerowskiej zaznaczył się znacznym zahamowaniem rozwoju miasta. Liczba ludności stopniała do niespełna 10 000, spowodowana eksterminacyjna polityka okupanta, która szczególnie dotknęła mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Niemcy wymordowali w obozach zagłady niemal całą żydowską ludność miasta (ponad 6 tys. osób).

Po wyzwoleniu rozbudowywano i modernizowano upaństwowione w 1945 r. zakłady przemysłowe, powstawały nowe fabryki, a miastu przybywało instytucji socjalnych, oświatowych i usługowych oraz zabudowy mieszkalnej.

Wśród obiektów zabytkowych na terenie Ozorkowa szczególną wartość reprezentuje kościoł rzymskokatolicki p.w. św. Józefa (1668) oraz zespół kościoła ewangelicko - augsburskiego p.w. Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa, wzniesiony w 1842 r. w stylu klasycystycznym.

Cechy klasycyzmu nosi również kompleks pałacowo - fabryczny Schlösserow zbudowany w 1. połowie XIX w. oraz inny pałac Schlösserow przy ul. Łęczyckiej, zbudowany w 2. połowie tego stulecia.

Wymieniając najecenniejsze zabytki Ozorkowa nie można pominąć starych kamieniczek mieszczańskich przy rynku Starego Miasta oraz parterowych domów, najczęściej drewnianych, o dawnych funkcjach produkcyjno- mieszkalnych, zbudowanych w XIX wieku przez sukienników.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-04-20 11:20:58
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1252043139
Ozorków
Kościół ewangelicko-augsburski
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252043359
Ozorków
Cmentarz ewangelicki
Mauzoleum Schlösserow
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252042900
Ozorków
Kompleks pałacowo-fabryczny Schlösserow
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252042655
Ozorków
Kościół p.w. św. Józefa
fot. Piotr Sölle