Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Rawa Mazowiecka

Miasto i siedziba powiatu, w województwie łódzkim przy ujściu Rylki do Rawki, na Wysoczyźnie Rawskiej. 17,3 tys.mieszkańców (2008).

Rawa Mazowiecka to jeden z najstarszych grodów na Mazowszu. Pierwsza historyczna wzmianka o Rawie pochodzi z 1228 r. Wówczas w dokumencie księżnej sandomierskiej Grzymisławy wspomniany został bliżej nieznany "Boguslaus de Rava", czyli Bogusław z Rawy.

Prawdopodobnie pierwotny gród rawski znajdował się na terenie dzisiejszej Anielskiej Góry - wzniesieniu, dziś porośniętym lasem, gdzie w XIII stuleciu istotnie - jak wykazały badania archeologiczne - znajdował się gród drewniano-ziemny. Samej Anielskiej Góry dotyczą liczne legendy.

Jedna z nich opowiada o tym iż w czasach, gdy Prusacy zajęli Warszawę „... do Rawy przywędrował kusy, okropnie wychudzony cudak i opowiadał, że umie skryte wynajdować skarby i że takowe na Górze Anielskiej się znajdują...".

Wiek XIV przyniósł Rawie prawa miejskie - w 1321 r. wspomniano po raz pierwszy o mieście Rawie („Rava oppido"). Tym samym to właśnie Rawa stała się pierwszym ośrodkiem miejskim na ziemi rawskiej. Wówczas (w latach 1363-66) wzniesiono tu zamek książąt mazowieckich a Rawa zaczełą pełnić funkcję stolicy całego książęcego Mazowsza.

W tych czasach księciem mazowieckim był Siemowit III, sprzymierzeniec króla Kazimierza Wielkiego, ponoć w życiu prywatnym człowiek nieszczęśliwy, który - jak głosi legenda - niesłusznie nakazał zamurować swoja małżonkę, Ludmiłę za rzekomą zdradę. Duch niewinnej księżniczki błąkać się ma i dzisiaj w ruinach rawskiego zamku a historię tą w "Zimowej opowieści" wykorzystał sam William Szekspir.

W 1462 w Rawie przebywał król Kazimierz Jagiellończyk. Po wcieleniu do Korony miasto zostało stolicą województwa rawskiego i szybko stało się jednym z najważniejszych grodów na Mazowszu. Średniowiecze było dla Rawy okresem rozwoju. Wojny praktycznie omijały miasto, rozwijał się handel i rolnictwo. Na rawskim zamku przechowywano tzw. skarb kwarciany - tu bowiem zbierano kwartę czyli podatek na utrzymanie wojska Rzeczypospolitej.

W początkach XVII stulecia sprowadzono do miasta zakon oo. Jezuitów. Kościół jezuicki stanął tu w 1613 r. a w 1622 r. zakończono budowę kolegium. W kolegium tym pobierał nauki m.in. znany pamietnikarz epoki Sarmatyzmu - Jan Chryzostom Pasek.

W czasie potopu szwedzkiego miasto zajęły "kilkakroć stojące wojska" Karola Gustwa. Tutejszy zamek, podobnie jak zabudowa miejska zostały "zrujnowane i w niwecz obrócone."

W 1795 r. Rawę włączono do zaboru pruskiego, a w 1807 r. miasto stało się stolicą powiatu. Czasy Królestwa Polskiego przyniosły ponowny rozwój Rawy - wówczas dokonano regulacji zabudowy miejskiej, wzniesiono klasycystyczny ratusz i kamieniczki przy rynku a także urzadzono przylegający do rynku park w stylu angielskim. Niestety znów wielkich zniszczeń miasto doznało zarówno w czasie pierwszej jak i drugiej wojny światowej.

Współczesna Rawa Mazowiecka to miasto powiatowe liczące 20 tys. mieszkańców, będące ważnym węzłem szlaków drogowych prowadzących z Warszawy do Łodzi i Katowic. Jest również ośrodkiem przemysłu spożywczego - mięsnego oraz przetwórstwa owoców i warzyw. Istnieją tu zakłady przemysłu precyzyjnego, odzieżowego i skórzanego (garbarnia).

Będąc w Rawie Mazowieckiej warto zobaczyć:

 • grodzisko "Anielska Góra" - wczesnośredniowieczne grodzisko położone około 1.8 kilometra na południowy wschód od rynku, na skraju miasta. Pozostałością dawnego grodu rawskiego jest wysoki na 11 metrów, ścięty stożek na planie zbliżonym do kwadratu, otoczony częsciowo zachowanymi: fosą i wałem zewnętrznym o wysokości 4 metrów. Wejście do dawnego grodu znajdowało się od strony północnej.
 • ruiny zamku książąt mazowieckich - średniowieczny zamek w Rawie wzniesiono na sztucznym usypisku nad rzeka Rawką, w celu wzmocnienia obronności południowo - zachodniego Mazowsza. Zamek przeznaczony był na rezydencję panującego i siedzibę urzędów księstwa. Jak twierdzi kronikarz Janko z Czarnkowa zamek wzniósł prawdopodobnie książę mazowiecki Siemowit IV. Niektórzy historycy - w tym Jan Długosz - uważają jednak, że fundatorem rawskiego zamku był sam król Kazimierz Wielki.

  W czasach rozbiorów z zamku pozostała już tylko baszta i fragment murów. Obecny stan ruin zamku jest wynikiem rekonstrukcji przeprowadzonej dopiero w latach 1957-58. W zrekonstruowanej ośmiobocznej wieży prezentowane są wystawy o tematyce historyczno - archeologicznej wchodzące w skład ekspozycji Muzeum Ziemi Rawskiej.

 • zespół klasztorny oo. Jezuitów - zlokalizowany w zachodniej pierzei rawskiego rynku. Na późnobarokowy zespół klasztoru składają się: kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, klasycystyczna, dwukondygnacyjna dzwonnica oraz budynek dawnego kolegium jezuickiego ufundowanego przez braci Wołuckich w 1613 r.
 • zespół klasztorny oo. Pasjonistów - na który składają się późnobarokowa świątynia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiona w 1790 r. oraz budynek klasztoru z 1. ćwierci XIX stulecia. W świątyni na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z zabytkowym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia zdobionym złotymi sukniami i koronami, gotycka chrzcielnica z brązu, pieta, barokowe konfesjonały.
 • Ratusz Miejski - neoklasycystyczny budynek pochodzący z 1. połowy XIX stulecia, zaprojektowany przez Bonifacego Witkowskiego a przebudowany w 1929 r. oraz zabytkowe kamienice stojące przy rawskim rynku, tworzące wraz z otoczeniem zespół zabudowy staromiejskiej.
 • Muzeum Ziemi Rawskiej zlokalizowane w willi Tadeusza Frankiewicza wzniesionej w 1930 r. wg projektu Romana Moszyńskiego. Rawskie muzeum prezentuje znaleziska archeologiczne, eksponaty z zakresu etnografii, historii i historii sztuki, numizmaty oraz pamiątki związane z Rawą Mazowiecką i regionem rawskim.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej
  Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

  ul. T. Kościuszki 5
  96-200 Rawa Mazowiecka
  tel. 46 814 29 38
  tel. 513 006 516
  fax. 46 814 46 31
  pit@powiatrawski.pl
  http://www.powiatrawski.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-07-28 02:10:23
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum ROTWŁ -1275427072
  Rawa Mazowiecka
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1275292103
  Rawa Mazowiecka
  Ratusz miejski
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1275394428
  Rawa Mazowiecka
  Zespół klasztorny oo. Jezuitów
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1275292788
  Rawa Mazowiecka
  Zamek Książąt Mazowieckich
  fot. Piotr Sölle