Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Lubochnia

Wieś i siedziba gminy (powiat tomaszowski), na Równinie Piotrkowskiej.

Swymi początkami wies Lubochnia sięga czasów Bolesława Krzywo-ustego. Historycy zgodnie podają, że w 1111 r. król Bolesław Krzywousty ufundował tu kościół.

Badania archeologiczne przeprowadzone na terenie wioski pozwoliły cofnąć początki osadnictwa w tym miejscu nawet do VIII stulecia - z tego bowiem okresu pochodzą najstarsze odnalezione tu fragmenty ceramiki.

Najstarsza wzmianka historyczna o Lubochni pochodzi jednak dopiero z 1. poł. XIV w. Zawarta jest w Metryce Koronnej, w transkrypcjji dokumentu sporządzonego w Komorzynie w dniu 5 czerwca 1335 roku, w którym to Władysław, książę łęczycki i dobrzyński sprzedał Januszowi i Włostowi, dziedzicom Ujazdu, sołectwo w Lubochni za 200 grzywien toruńskich.

Drugi zachowany do dzisiejszych czasów dokument wystawiony został w Inowłodzu dnia 24 sierpnia 1391 r. Mowa w nim o tym, iż Dobrogost, arcybiskup poznański ofiarowuje Piotrowi młynarzowi trzecią część młyna we wsi Większa Lubochnia.

W 1410 r. według kronikarskiego zapisu, na polach wsi Lubochnia król Władysław Jagiełło dokonał przeglądu wojsk, które później zmierzyły się z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem.

We wsi tej stoi murowany kościół parafialny wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku wg projektu J. P. Dziekońskiego. Przy kościele zakrystia i skarbczyk z przełomu XVI i XVII stulecia. Wewnątrz kościoła zachowały się renesansowe nagrobki z XVI stulecia.

Na miejscowym cmentarzu zachował się grób Karoliny Augusty z Siegmundów, żony Wojciecha Bogusławskiego, twórcy polskiego teatru narodowego.

W sąsiedztwie wsi Lubochnia znajdują się 2 rezerwaty przyrody: "Małecz" oraz "Kruszewiec".

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-04-17 05:23:43
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. arch.WIT Tomaszów M.  -1271325278
Rezerwat leśny
"Starodrzew Lubochniański"
fot. arch.WIT Tomaszów M.

fot. arch.WIT Tomaszów M.  -1271325515
Rezerwat leśny
"Kruszewiec"
fot. arch.WIT Tomaszów M.