Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Chełmo

Wieś w gminie Masłowice (powiat radomszczański), na Wzgórzach Radomszczańskich.

Parafia w Chełmie, wsi wzmiankowanej po raz pierwszy w 1251 r., istniała już w 1389 roku, kiedy w skład jej dotychczasowego uposażenia włączono dziesięcinę z nieistniejącej już dzisiaj wsi Gręboszewice. Prawdopododobnie jednak początków parafii należałoby szukać znacznie wcześniej, niż wskazywałyby na to zachowane dokumenty.

Budowa pierwszego drewnianego kościoła p.w. św. Michała Archanioła we wsi Chełmo przypisywana jest Duninowi. W 1570 (lub 1573 r.) roku ówczesny kasztelan małogoski Jan Leżeński (Leżyński), dobudował do drewnianej świątyni murowaną kaplicę św. Anny, a w 1573 r. po całkowitej prawie rozbiórce wybudowano nową świątynię.

Ponieważ w 1. połowie XIX w. ściany tego kościoła groziły zawaleniem, w 1847 r. rozebrano najbardziej zagrożoną część nawy głównej, a do pozostałych ścian prezbiterium i zakrystii dobudowano obecny kościół murowany z wieżyczką sygnaturki na planie krzyża. Fundatorem nowej świątyni był ówczesny właściciel miejscowego majątku Ludwik Skórzewski.

W 1889 r. staraniem miejscowego proboszcza, księdza Klemensa Smoczyńskiego, dotychczasową kruchtę przebudowano na nowe prezbiterium zamknięte półkoliście i dobudowano do niego całkowicie nową zakrystię. Jednocześnie stare prezbiterium i zakrystię (z 1573 r.) zamieniono odpowiednio na kruchtę i kaplicę św. Anny.

W latach 1899-1900 kościół w Chelmie został jeszcze raz przebudowany - wówczas zlikwidowano dawne prezbiterium. Prawdopodobnie po zakończeniu tej przebudowy, w 1900 r. świątynię konsekrował biskup Stanisław Zdzitowiecki.

W swym obecnym kształcie kościół p.w. św. Mikołaja w Chełmie jest bezstylową, murowaną, jednonawową świątynią , z półkolistym prezbiterium zwróconym na zachód i dwiema kaplicami. Pod kaplicą św. Anny (dawną zakrystią) znajdują się grobowce rodziny Siemieńskich. Zachowały sie tu renesansowe odrzwia z piaskowca, a nad nimi, na fryzie - napis świadczący o fundacji Jana Leżeńskiego i wspomniana data budowy - 1573.

Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z XIX w. z trzema dzwonami. Jej dolną kondygnację zamieniono na kaplicę przedpogrzebową.

We wsi Chełmo stoi również cenny renesansowy pałac wzniesiony w połowie XVII stulecia. Według tradycji miał on pełnić niegdyś funkcję zameczku myśliwskiego dla króla Jana Kazimierza.

Ta wzniesiona na planie prostokąta budowla posiada na narożach cztery ryzality w formie wież - alkierzy. Pałac uległ znacznej przebudowie w XIX i XX wieku.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się murowana kaplica wzniesiona w 1863 r. z fundacji Zuzanny Siemieńskich z Masłowic. W podziemiach tej kaplicy znajdują się również grobowce rodziny Siemieńskich. Na południe od wsi Chełmo znajduje się rezerwat krajobrazowy "Góra Chełmo". Jest to jeden z dwóch tego typu rezerwatów na terenie województwa łódzkiego.

Rezerwat "Góra Chełmo" obejmuje szczyt i fragmenty zboczy Góry Chełmo (316 m n.p.m.) - jednego z najwyższych wzniesień województwa łódzkiego. W obrębie południowych zboczy, pod szczytem znajdują się ciekawe odsłonięcia piaskowców kredowych. Urwiska skalne osiągają tu 20 metrów wysokości.

Na szczycie Góry Chełmo znajdują się pozostałości wielkiego wczesnośredniowiecznego grodziska pierścieniowatego z X - XI stulecia, z czterema pierścieniami wałów. Teren grodziska porasta las liściasty.

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-02-05 01:22:04
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria