Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zje¶ć

B±kowa Góra

Wie¶ w gminie Ręczno (powiat piotrkowski), nad Pilic±, na Wzgórzach Radomszczańskich.

B±kowa Góra to wie¶ letniskowa, malowniczo położona na stoku wapiennego wzgórza o tej samej nazwie (282 m n.p.m.), wyniesionego blisko 100 metrów ponad oddalon± o 4 kilometry dolinę Pilicy.

Na szczycie B±kowej Góry (282 m n.p.m.) znajduj± się ruiny zamku rycerskiego z przełomu XIII i XIV stulecia - niegdy¶ znanej siedziby rycerzy - rozbójników.

Ze szczytu rozpo¶cieraj± się piękne panoramy, w tym widoki na Pasmo Przedborsko-Małogoskie, wchodz±ce w skład Gór ¦więtokrzyskich.

W samej wsi warto również zobaczyć XVII-wieczny dwór Małachowskich ze spichlerzem (obecnie obiekt hotelarski), otoczony parkiem oraz ko¶ciół parafialny p.w. ¶w. Trójcy z XV stulecia, przebudowany w XVII w., z ciekawym wyposażeniem wnętrza.

Będ±c w B±kowej Górze warto również obejrzeć figuruj±cy w rejestrze zabytków były park zamkowy, obecnie le¶ny, zajmuj±cy obszar 5 ha, w tym ruiny zamku obronnego na szczycie B±kowej Góry. Pocz±tki parku datuje się na XV wiek, jednakże rosn±ce tu dzi¶ drzewa nie przekraczaj± 200 lat.

OdnaleĽć tu można m.in. dęby (do 325 cm w obwodzie), lipy drobnolistne (do 350 cm), graby zwyczajne (do 244 cm), jesiony (do 303 cm, w tym – dwa przed dworkiem o obwodzie 280 i 266 cm), klony zwyczajne (do 180 cm), sosny (do 240 cm) i inne. Obszar parku winnien być uporz±dkowany i objęty ochrona konserwatorsk±.

Cały szczyt B±kowej Góry, wraz z parkiem, ruinami zamku, dworem i niepowtarzalnym krajobrazem jest cennym obiektem dziedzictwa naturalnego i kulturowego, i zdaniem naukowców - powinien być chroniony przed przekształceniem i udostępniony społeczeństwu w celach poznawczych, dydaktycznych i krajoznawczych.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wej¶cie od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Ręcznie
Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie

ul. Piotrkowska 7
97-510 Ręczno
tel. 44 781 32 14
fax. 44 781 32 14
biblreczno@gmail.com
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-08-09 16:23:51
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

ZnajdĽ hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • ¶r
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1251550873
B±kowa Góra
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251363236
B±kowa Góra
Dwór Małachowskich
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1249120568
B±kowa Góra
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251550750
B±kowa Góra
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle