Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Goszczanów

Wieś i siedziba gminy (powiat sieradzki), na Wysoczyźnie Tureckiej.

Goszczanów to duża wieś gminna położona u stóp morenowych wzniesień zwanych Wałem Malanowskim, biegnącym ku północy w kierunku Turka. Istniała już w XII stuleciu należąc do uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego - wzmiankowano ją bowiem w tekście bulli gnieźnieńskiej z 1136 r.

Tutejsza parafia natomiast istniała na pewno przed 1331 r. - kiedy to Krzyżacy spalili tutejszy kościół, podobnie jak i samą osadę. W końcu XIV w. we wsi osiedli Tatarzy, zajmujący się hodowlą koni.

Będąc w Goszczanowie warto zobaczyć stojący na wzgórzu kościół p.w. śś. Marcina i Stanisława, wzniesiony w 1666 r. w stylu barokowym, z fundacji Adama Poniatowskiego herbu Szreniawa, ówczesnego chorążego sieradzkiego. Ta murowana, jednonawowa świątynia nakryta jest stropem kolebkowym.

We wnętrzu uwagę zwracają: barokowy ołtarz główny oraz rokokowe ołtarze boczne z herbami Korczak i Leszczyc w antepediach. Zachowały się także zabytkowe rzeźby - gotycka św. Jana Ewangelisty, prawdopodobnie z XV stulecia oraz barokowe św. Jana Nepomucena i św. Onufrego. W tęczy umieszczony jest zabytkowy krucyfiks rokokowy.

W świątyni obejrzeć można również dwa barokowe krucyfiksy procesyjne, cenne portrety z początku XIX stulecia, płytę nagrobną Mikołaja Poniatowskiego z Poniatowa (zm. w 1646 r.) z napisem łacińskim oraz mosiężną misę gotycką z początku XVI w.

Na goszczanowskim cmentarzu znajduje się m.in. kaplica Unrugów z Sulmowa. W jej wnętrzu znajduje się tablica z inskrypcją mówiącą, iż "tu spoczywa ś.p. Kazimierz Unrug poległy 3 maja 1863 r.".

Ponadto w obrębie nekropolii znajdują się zabytkowe grobowce Sulimierskich, Zaborowskich oraz mogiła żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Przez wieś prowadzi znakowany kolorem czerwonym pieszy Szlak Powstańców 1863 r. z Warty do Wojkowa, łączący miejscowości powiatu sieradzkiego związane z wydarzeniami powstania styczniowego.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-03-04 06:40:42
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria