Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Okopy

Wieś w gminie Sieradz (powiat sieradzki), w Kotlinie Sieradzkiej, założona dopiero pod koniec XIX w.

We wsi Okopy zachowały się resztkii grodziska pierścieniowatego, będące reliktem wczesnośredniowiecznego grodu zamieszkanego
w X-XIII stuleciu.

Grodzisko leży na niedużej wydmie, kilka kilometrów na połnocny-wschód od XIV-wiecznego grodziska w Witowie oraz na południowy-wschód od starej wsi Bobrowniki, w pobliżu lewego brzegu Warty.

W 1892 r. Towarzystwo Chłopów Pstrokonie odkupiło te ziemie od właściciela dóbr Pstrokonie, niejakiego Świniarskiego i sporządziło plan gruntów. Z owego planu wynikało, że jeszcze w 1892 r. grodzisko było zachowane w całości. Wtedy to grodzisko Okopy zostało podzielone między rodziny Gołębiowskich i Płaczków.

Niestety przez ok. 60 lat Ludwik Płaczek swoją część zniszczył, budując na tym miejscu gospodarstwo. Oryginał planu znajdował się jeszcze w 1957 r. w posiadaniu Stanisława Gołębiowskiego.

Odkrycia grodziska dokonał w 1929 r. Zdzisław Rajewski prowadząc z Akademickim Kołem Naukowym Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego badania powierzchniowe nad rzeką Wartą. W 1936 r. materiały z grodziska znalazły się również w Muzeum Archeologicznym w Warszawie, którego dyrektor Roman Jakimowicz utrzymywał kontakty ze wspomnianym Sawickim.

Jak wiadomo z listu Tymoteusza Sawickiego ówczesnego Konserwatora Województwa Łódzkiego, w 1936 r. z polecenia Starosty w Łasku wstrzymano rozbiórkę grodziska na budowę wałów przeciw-powodziowych. Niszczenie trwało jednak dalej, z grodziska wydobywano masę kamieni i węgla drzewnego.

W 1946 r. grodzisko penetrowali pracownicy Muzeum Archeologicznego w Łodzi, a w 1957 r. Janina Kamińska z Łodzi przeprowadziła tu, trwające 3 tygodnie badania wykopaliskowe. W dniu 15 października 1969 r. grodzisko wpisano do rejestru zabytków.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-05-21 22:40:51
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria