Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Masłowice

Wieś w gminie Wieluń w powiecie wieluńskim, w Kotlinie Szczercowskiej.

Masłowice są dużą wsią wielodrogową, położoną na terenach nizinnych Kotliny Szczercowskiej, na północnym przedpolu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wieś rozłożyła się na prawym ( wschodnim ) brzegu rzeki Pysznej, płynącej od strony sąsiedniego Stawu (2 km na zachód od Masłowic).

Na wysokości Masłowic rzeka ta zmienia swój bieg z równoleżnikowego na południkowy, zmierzając dalej w kierunku północnym. W miejscu tym łączy się z nią płynący od południa potok, zasilany przez sieć drobniejszych cieków wodnych.

Masłowice są starą wsią o średniowiecznym rodowodzie osadniczym, założoną przypuszczalnie w drugiej połowie XIII w., w ramach postępującej stopniowo ekspansji rudzkiego (później wieluńskiego) ośrodka osadniczego. Najstarsza zachowana wzmianka na temat wsi pochodzi z 1294 r.

Przez cały czas Masłowice były wsią prywatną. W XVI w. stanowiły gniazdo rodowe Masłowskich herbu Samson. Znanymi z imienia przedstawicielami owej rodziny byli Piotr i Jan Masłowscy. Ten pierwszy był również posiadaczem działu w Rudzie. W swoim herbarzu Bartosz Paprocki podaje, że jeden z Masłowskich był za jego czasów podstarościm wieluńskim, a inny - poborcą.

W centralnym punkcie miejscowości, przy rozwidleniu rozchodzących się promieniście dróg, na skraju terasy nadrzecznej, znajduje się dawny zespół dworski z klasycystycznym budynkiem dworu wzniesionym w 2. ćwierci XIX stulecia i parkiem typu krajobrazowego. Obok stoi - również murowana i klasycystyczna - oficyna dworska wzniesiona w latach 1820-30.

W pobliżu natomiast stoi klasycystyczna kaplica z początków XIX stulecia. W podworskim parku rosną pomnikowe okazy starych drzew, w tym stary cis.

Na południe od wspomnianego zespołu dworskiego, wśród podmokłych łąk na prawym brzegu dopływu Pysznej, zachowały się pozostałości starszego dworu o charakterze obronnym z okresu późnego średniowiecza i z początku czasów nowożytnych, mające formę niewielkiego i znacznie zniwelowanego grodziska stożkowatego.

Grodzisko znajduje się w odległości około 0,5 km na południowy-zachód od rozwidlenia dróg w Masłowicach, około 80 m na południe od południowego skraju dawnego parku dworskiego i około 100 m na zachód od szosy z Wielunia do Masłowic.

Masłowickie grodzisko jest obiektem typu nizinnego, usytuowanym wśród podmokłych łąk w dolinie Pysznej i jej prawobrzeżnego dopływu. Teren w otoczeniu grodziska jest pocięty licznymi ciekami wodnymi, z których część stanowią sztuczne rowy odwadniające. W przeszłości ciągnęła się zapewne w tym miejscu szeroka strefa mokradeł.

Obiekt w znacznym stopniu rozorany, prezentuje się obecnie jako słabo widoczny w terenie kopczyk o średnicy około 20 m, wypiętrzony na wysokość 0,5-1,0 m ponad poziom otaczających go pól i łąk. Po stronie północno-wschodniej widać jakby zarysy grobli, łączącej być może niegdyś budowlę nas kopcu z sąsiednim obszarem terasy nadrzecznej.

W nowszych czasach rycerską siedzibę obronną wśród mokradeł porzucono, a rolę miejscowej siedziby szlacheckiej przejął dwór usytuowany na północ od grodziska, na wyżej położonym i dogodniejszym dla celów bytowych obszarze terasy nadrzecznej.

Wieś została znacznie zniszczona w czasie II wojny światowej. W Masłowicach urodził się znany chemik J. Bełza (1805-85).

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-08-27 15:37:58
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria