Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Szymaniszki

Wieś w gminie Brzeziny (powiat brzeziński), w obrębie Wzniesień Łódzkich, na skraju Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Na zachód od wsi Szymaniszki rozciąga się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Górna Mrożyca" obejmujący górny odcinek doliny tej rzeki oraz otaczający ją kompleks leśny. Powierzchnia zespołu wynosi 105 ha. Największy udział mają w niej tereny należące do Lasów Państwowych - 76 ha. Prywatne tereny rolnicze zajmują powierzchnię 26 ha, a powierzchnia wód (koryto Mrożycy) - 3 ha.

ZPK "Górna Mrożyca" został powołany do życia w 1998 roku. Głównym celem ochrony na tym terenie jest zachowanie fragmentów naturalnej przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych. Na walory przyrodniczo - krajobrazowe składają się tu m.in. malownicza dolina górnego odcinka Mrożycy, liczne źródła, łąki i ziołorośla oraz kompleksy leśne charakte- ryzujące się znacznym zróżnicowaniem - począwszy od bagiennych olszyn na dnie doliny, po świetliste dąbrowy na pagórkach żwirowych...

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-07-06 15:44:31
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria