Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Tadzin

Wieś w gminie Brzeziny (powiat brzeziński), nad rzeką Mrożycą, w obrębie Wzniesień Łódzkich, w granicach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

W sąsiedztwie Tadzina rozciąga się kompleks leśny - uroczysko "Tadzin". Jego wschodnią część, rozciętą doliną rzeki Mrożycy zajmują łęgi olszowe, a także - w miejscach gdzie dłuższy okres stagnuje woda - wykształcają się coraz rzadsze w Polsce środkowej olsy.

Typowy ols budują przede wszystkim: olsza czarna oraz w mniejszym stopniu brzoza brodawkowata czy jesion wyniosły, rosnące na charakterystycznych kępach. Wyróżniającym elementem tego zbiorowiska jest także duży udział roślin bagiennych.

W dolinie Mrożycy, na skraju uroczyska Tadzin rozciągają się łaki - bardzo bogate florystycznie i barwne, zwłaszcza wiosną. Rośnie tu m.in. bobrek trójlistkowy, kukułka szerokolistna i firletka poszarpana.

W obrębie uroczyska "Tadzin", wzdłuż doliny Mrożycy, pomiędzy wsiami Tadzin i Szymaniszki, w marcu 1998 r. utworzono Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Górna Mrożyca". Powierzchnia zespołu wynosi 105 ha.

Głównym celem ochrony w Z.P.K. "Górna Mrożyca" jest zachowanie fragmentów naturalnej przyrody o wybitnych walorach krajobrazowych, na które składają się m.in.: malownicza dolina górnego odcinka Mrożycy, liczne źródła, łąki i ziołorośla oraz zróżnicowane lasy - począwszy od bagiennych olszyn na dnie doliny po świetliste dąbrowy na żwirowych pagórkach.

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-06-11 18:02:03
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
 

Nasza fotogaleria