Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Jeżów

Dawne miasteczko, dziś wieś i stolica gminy (powiat brzeziński), w obrębie Wzniesień Łódzkich.

Jeżów należy do najstarszych znanych miejscowości w okolicach Łodzi. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1138 r. - wówczas właścicielami wioski stali się benedyktyni z Lubina. O znaczeniu Jeżowa w tamtych czasach może świadczyć fakt, iż w 2. połowie XII stulecia w Jeżowie odbył się synod prowincji gnieźnieńskiej.

Jakkolwiek pierwsza wzmianka o Jeżowie jako mieście pochodzi dopiero z 1334 r. należy przypuszczać, że prawa miejskie ta z początku przyklasztorna osada, otrzymała prawdopodobnie już w 2. połowie XIII stulecia. Przez wiele lat życie w Jeżowie skupiało się wlaśnie wokół klasztoru: przyjeżdżali do niego liczni goście, odbywały się zjazdy, klasztor ożywiał handel i lokalną gospodarkę.

Do rozwoju Jeżowa jako miasteczka przyczyniło się również korzystne położenie na skrzyżowaniu waznych traktów komunikacyjnych łączących m.in. Piotrków z Płockiem oraz Rawę (przez Łęczycę) z Wielkopolską. Miasteczko posiadało przywilej na cotygodniowe targi a w XVI stuleciu powstała tu organizacja cechowa. W Jeżowie istniały wówczas cechy kołodziejów, kowali, rzeźników, szewców, stolarzy i krawców, a także: szkoła i łaźnia miejska.

Upadek miasteczka spowodował potop szwedzki w 2. poł. XVII stulecia. Nękany licznymi pożarami i epidemiami Jeżów w XVIII i XIX w. znacznie podupadł, a w 1870 r. utracił prawa miejskie.

Jezów i jego okolice były świadkiem dramatycznych bitew w początkach obu wojen światowych. W październiku 1914 r. pod dawnym miasteczkiem miała miejsce dwudniowa bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi.

Z kolei w dniu 9 września 1939 r. oddziały 30. Dywizji Piechoty Armii "Łódź" stoczyły zacięte walki z niemiecką 18. Dywizją Piechoty. Poległo tu wówczas wielu żołnierzy polskich - szczególnie duże straty poniósł 83. Pułk Piechoty W.P., który osłaniał odwrót Polaków i zatrzymał natarcie niemieckie. Zginął m.in. jego dowódca, pułkownik Adam Nadachowski.

W czasie okupacji Jeżów był aktywnym ośrodkiem działalności konspiracyjnej i tajnego nauczania. Istniała tu również podchorążówka Armii Krajowej. W podziemiu działała również szkoła średnia.

Będac w Jeżowie warto zobaczyć m.in.:

 • kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca - tą neogotycką świątynię wzniesiono w latach 1907-14 według projektu K. Wojciechowskiego; we wnętrzu warto zwrócić uwagę na epitafia poświęcone rodzinom Krukowieckich i Sulikowskich. Do tej świątyni przylega nawa starszego, gotyckiego, pobenedyktyńskiego kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła, najstarszej świątyni w Jeżowie, pełniącej niegdyś rolę kościoła klasztornego benedyktynów. Kościół ten wzniesiony w XII wieku w stylu romańskim, przebudowano gruntownie w XVI w, w stylu gotyckim. Z cennego wyposażenia warto tu zwrócić uwagę na XV-wieczny ołtarz z krucyfiksem, dwie kamienne chrzcielnice oraz piękne gotyckie sklepienie gwiaździste.
 • drewniany kościół cmentarny p.w. św. Leonarda – modrzewiowa świątynia wzniesiona za sprawą benedyktynów prawdopodobnie w 2. poł. XVII w.; budowla jednonawowa z węższym prezbiterium oraz kruchtą i zakrystią, oszalowana i nakryta dachem gontowym. W pobliżu świątyni znajduje się nagrobki generała Jana Krukowieckiego (1772-1850), prezesa Rządu Narodowego podczas Powstania Listopadowego (1830-31) oraz Karola Sulikowskiego, dyrektora Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej.
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej - pamiątka bitwy pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi, jaka rozegrała się w pierwszych dniach I wojny światowej w okolicach Jeżowa. Pochowano tu również żołnierzy zabitych w czasie późniejsych walk i zmarłych w jeżowskim szpitalu wojennym, w czasach gdy front niemiecko-rosyjski ustabilizował się na linii Rawki i Bzury. Miejsce pod cmentarz wyznaczono w południowo-wschodniej części jeżowskiego cmentarza parafialnego, w pobliżu cmentarza cholerycznego;
 • cmentarz z II wojny światowej - spoczywają tu żołnierze 30. Poleskiej Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Łódź" polegli w bitwie pod Jeżowem w dniu 9 września 1939 r. a także żołnierze AK i AL, partyzanci i żołnierze Armii Czerwonej; centralne miejsce zajmuje tu mauzoleum rodziny gen. Rozwadowskiego z XIX w. oraz
 • zabytkowe drewniane domy z przełomu XVIII i XIX stulecia.

  W pobliżu Jeżowa utworzono rezerwat leśny "Zimna Woda".

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Jeżowie

  ul. Kwiatowa 1
  95-047 Jeżów
  tel. 468 755 203
  gok.tracz@interia.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-10-31 19:37:20
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum ROTWŁ -1251407338
  Jeżów
  Zachowana nawa kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Machlański -1304512225
  Kościół św. Józefa Oblubieńca w Jeżowie
  fot. Piotr Machlański

  fot. Piotr Sölle -1238955944
  Jeżów
  Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca
  fot. Piotr Sölle

  fot. archiwum ROTWŁ -1251868618
  Jeżów
  Dawne miasteczko
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1251404469
  Rogowska Kolej Wąskotorowa
  fot. archiwum ROTWŁ