Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Radomsko

Miasto i siedziba powiatu i gminy miejskiej w południowej części województwa łódzkiego, pośród Wzgórz Radomszczańskich. 49,0 mieszkańców (2008).

Radomsko to jedno z najstarszych polskich miast. Pierwsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z 1243 roku z dokumentu wystawionego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Prawa miejskie Radomsko otrzymało z rąk księcia Leszka Czarnego w 1266 roku.

Osada a później miasto powstały na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Rusi na Śląsk oraz z Krakowa do Piotrkowa Trybunalskiego i Sieradza. W XIII i XIV stuleciu miasto wchodziło w skład dzielnicy łęczyckiej, później - w XV w. - zostało włączone do województwa sieradzkiego.

Średniowiecze, to okres rozwoju gospodarczego miasta. W 1382 i 1384 roku w Radomsku odbyły się zjazdy szlachty z Wielkopolski, Małopolski, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, na których ustalano zasady dziedziczenia tronu po śmierci Ludwika Węgierskiego, co w efekcie doprowadziło do objęcia tronu polskiego przez najmłodszą córkę Ludwika Węgierskiego, Jadwigę.

Wiadomo, że w owym czasie Radopmsko posiadało już murowany ratusz, kościół i szkołę. Było znaczącym ośrodkiem handlowym na szlaku prowadzącym ze Śląska na Ruś. W 1455 r. zjazd delegatów miejskich wytyczył przebiegający przez Radomsko trakt handlowy z Rusi do Wrocławia. W XVI stuleciu królowa Bona założyła w mieście klasztor Franciszkanów. W XVII wieku, po "potopie szwedzkim" - podobnie jak wiele innych miast - Radomsko podupadło.

W 1848 roku oddano do użytku kolej warszawsko-wiedeńską, łączącą Radomsko z Warszawą, Piotrkowem Trybunalskim i Częstochową. Radomsko wykorzystało szansę dogodnego położenia przy trasie ze Śląska do Warszawy. Zaczęły powstawać nowe, duże zakłady przemysłowe. W 1879 roku przybyli do Radomska przemysłowcy francuscy i po wykupieniu fabryki ceraty od Szai Ruziewicza, założyli Anonimowe Towarzystwo Metalurgiczne Przemysłu w Rosji w Noworadomsku.

W latach 70-tych XX wieku, wiedeńczycy, synowie Michała Thoneta, przebudowali stary młyn na fabrykę mebli. Uruchomienie zakładu Thonetów przeobraziło Radomsko w ośrodek przemysłu meblarskiego.

Rozwój Radomska zahamował wybuch I wojny światowej. Miasto znalazło się pod okupacją austriacką. W 1918 roku miasto, po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość. Uwolnienie Radomska spod władzy zaborcy nastąpiło 7 listopada 1918 roku. Po odzyskaniu niepodległości Radomsko weszło w skład województwa łódzkiego. Jedną z pierwszych decyzji Rady Miasta była uchwała przywracająca miastu jego historyczną nazwę: Radomsko.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres rozwoju instytucji oświatowych i kulturalnych. Powstało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Koło Związku Oficerów Rezerwy, Towarzystwo Łowieckie, Liga Kobiet, Polski Czerwony Krzyż. Tradycje amatorskiego ruchu teatralnego kontynuował teatr "Kinema" oraz Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki. W mieście drukowano kilka gazet, m.in. "Gazetę Radomskowską" i "Niwę Czerwonokrzyską".

We wrześniu 1939 roku Radomsko znalazło się na osi natarcia 10 armii niemieckiej, dowodzonej przez gen. Waltera von Reichenau. Pierwsze bomby spadły na miasto już 1 września około godz. 5.00 rano.

Lata okupacji hitlerowskiej to jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach Radomska. Nastąpiły deportacje do obozów koncentracyjnych, wywózki na roboty przymusowe, pacyfikacje, łapanki. Doszło do całkowitej zagłady ludności żydowskiej. W 1940 roku powstało w Radomsku getto, w 1942 i 1943 roku miały miejsce wywózki Żydów do Treblinki.

Będąc w Radomsku warto zobaczyć:

 • zespół klasztoru oo. Franciszkanów - na zespół ten składa się kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1328, 1543, przebudowany 1631, 1726-34), klasztor (1728-37) oraz XVIII-wieczna dzwonnica.
 • drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny - świątynię wzniesioną w XVI stuleciu, przebudowaną w XVIII wieku z dzwonnicą z XVIII-XIX w. Najstarszą jej częścią jest XVI-wieczne prezbiterium. Cennym zabytkiem jest ołtarz główny z obrazem św. Marii Magdaleny, pochodzącym z XVIII stulecia. Obok świątyni stoi zabytkowa drewniana dzwonnica.
 • kościół p.w. św. Lamberta - neobarokową świątynię wzniesioną w latach 1869-76, według projektu Konstantego Wojciechowskiego, w miejscu poprzedniego kościoła z XVII wieku. Jest to budowla w typie bazyliki z trzema wieżami. We wnętrzu znajduje się 5 ołtarzy, w tym najcenniejszy neorenesansowy ołtarz główny z figurą Chrystusa naturalnej wielkości, autorstwa Andrzeja Pruszyńskiego.
 • ratusz miejski - murowaną jednopiętrową budowlę wzniesioną w 1859 r. w stylu eklektycznym, z dwiema wieżami w narożnikach; przebudowaną i znacznie powiększoną w XX-leciu międzywojennym, a dziś będącą siedzibą radomszczańskiego Muzeum Regionalnego.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-08-13 03:14:02
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Maria Firek -1341224373
  Hotel Zodiak w Radomsku
  fot. Maria Firek

  fot. Piotr Rzeńca -1253743966
  Radomsko
  Kościół pod wezwaniem św. Lamberta
  fot. Piotr Rzeńca

  fot. Maria Firek -1341224338
  Hotel Zodiak w Radomsku
  fot. Maria Firek

  fot. Anna Zygma -1253744428
  Radomsko
  Zespół klasztoru oo. Franciszkanów
  fot. Anna Zygma

  fot. Maria Firek -1341224312
  Hotel Zodiak w Radomsku
  fot. Maria Firek

  fot. Piotr Rzeńca -1253743778
  Radomsko
  Dawny Ratusz Miejski
  (obecnie Muzeum Regionalne)
  fot. Piotr Rzeńca