Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Wieluń

Miasto i siedziba powiatu w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego, 24,0 tys. mieszkańców (2008). Ośrodek przemysłu spożywczego - cukrownia, mleczarnia, zakłady młynarskie; maszynowego i drzewnego. Ważny węzeł drogowy. Do założenia Wielunia - jeszcze jako osady wiejskiej - doszło w 1217 r. Prawa miejskie przed 1283 r. Od 1281 roku Wieluń był siedzibą kasztelanii, przeniesionej tu z pobliskiej Rudy. W XIV wieku, z inicjatywy Kazimierza Wielkiego powstał tu zamek, a miasto zostało otoczne murami obronnymi i stało się siedzibą starostwa grodowego. W 1370 r. Wieluń został nadany przez Ludwika Węgierskiego księciu Władysławowi Opolczykowi. Rozwój miasta przerwał w latach 1655-56 potop szwedzki. W czasach zaborów miasto było ośrodkiem handlu bydłem i produktami rolnymi. Podczas insurekcji kościuszkowskiej Wieluń był miejscem silnych walk z panowaniem pruskim na Śląsku. Mieszkańcy miasta brali udział w powstaniu styczniowym 1863 r., w strajakch 1905 r. oraz - w latach 1919-21 - w powstaniach śląskich. W Wieluniu znajduje się wiele ciekawych pamiątek historii. Warto zobaczyć między innymi:


 • zespół dawnego klasztoru oo. Augustianów - na zespół klasztoru, ufundowanego już w 1217 r. składa się gotycki, obecnie parafialny kościół oraz budynek klasztoru. Kościół p.w. Bożego Ciała, został wzniesiony po 1350 r., a przebudowany w 1497 r. w stylu póżnego gotyku. We wnętrzu zachowało się m.in. - co ciekawostka - średniowieczne narzędzie tortur zwane kuną. Obok kościoła stoi barokowy budynek klasztorny, wzniesiony w 1677 r., później częściowo rozebrany;

 • zespół dawnego klasztoru ss. Bernardynek - składa się nań barokowy kościół (obecnie ewangelicki), wzniesiony w latach 1612-16, przebudowany w 1764 i ok. 1850 r. oraz klasztor z 1613-15 r., mieszczący obecnie Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

 • zespół dawnego klasztoru oo. Paulinów (obecnie Bernardynek) - w skład zespołu klasztornego ufundowanego przez księcia Władysława Opolczyka w 1393-94 r., wchodzi gotycko-barokowy kościół p.w. św. Mikołaja z późnobarokowym wyposażeniem wnętrza oraz wczesnobarokowy budynek klasztorny. Warto zobaczyć również:

 • zespół klasztoru oo. Reformatów - składa się nań barokowy klasztor z 1629 r. z kościołem p.w. Zwiastowania NMP, o późnobarokowej fasadzie z poł. XVIII stulecia.

 • zespół dawnego klasztoru oo. Pijarów - w jego składzie dawny barokowy klasztor, wznisiony w 1740 r. a przebudowany w 1801 r. oraz kościół (obecnie parafialny) p.w. św. Józefa.

 • kościół p.w. św. Barbary - drewniana świątynia z XVI w. Pozostałością dawnych obwarowań miejskich jest Brama Krakowska i fragmenty murów obronnych wzniesionych w czasach Kazimierza Wielkiego. Sama Brama Krakowska to budowla gotycka z ok. 1350 r., nadbudowana w XVI stuleciu, stanowiąca dziś część wzniesionego w 1842 r. klasycystycznego ratusza. W dniu 1 września 1939 r. o godzinie 4.40 bombardowaniem wieluńskiej starówki przez hitlerowską Luftwaffe rozpoczęto działania zbrojne II wojny światowej. Nad stolicą średniowiecznej Ziemi Wieluńskiej w przeciągu kilku godzin przeprowadzono kilkanaście nalotów, niszcząc to ówcześnie 16-tysięczne miasteczko aż w 70%. Zginęło około 1.200 wielunian. Symbolem tych tragicznych wydarzeń są położone w centrum miasta ruiny romańskiej kolegiaty. Kościół ten należał do najpiękniejszych w Polsce. Posiadał 9 ołtarzy oraz 3 kaplice. Był miejscem synodów biskupich i sejmików szlacheckich. Wieluńskie Muzeum z siedzibą w dawnym klasztorze ss. Bernardynek jest jednym z najciekawszych muzeów regionalnych Ziemi Łódzkiej. Prezentuje znaleziska archeologiczne z rejonu międzyrzecza Warty i Prosny, obrazujące dzieje osadnictwa od 12 tysiąclecia p.n.e. Można tu również obejrzeć dawne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, sprzęty do obróbki lnu i wełny, wyroby tkackie, kowalskie i bednarskie oraz elementy wyposażenia wnętrz. W ekspozycji znajdują się również militaria, mapy i plany, zabytki cechowe, numizmaty oraz pamiątki związane z walkami o niepodległość. Podczas okupacji w Wieluniu istniało getto żydowskie. W wyniku eksterminacji miejscowej ludności liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1/3.

 • Czytaj również opisy innych: 


  Zając Podróżny - żołnierzyki małego Wiesia


  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-01-02 16:44:41
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

  Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  fot. Piotr Sölle -1251955406
  Wieluń
  Ruiny katedry
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1251955709
  Wieluń
  Muzeum Ziemi Wieluńskiej
  Ekspozycja archeologiczna
  fot. Piotr Sölle

  fot. Zbigniew Bereszyński -1269681360
  Pozostałości średniowiecznych murów miejskich w Wieluniu
  fot. Zbigniew Bereszyński

  fot. Piotr Sölle -1269682057
  Wieluń
  Pozostałości murów miejskich
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1251955519
  Wieluń
  Ruiny katedry
  fot. Piotr Sölle

  fot. Grzegorz Pacyna -1341394185
  Hotel Maraton w Wieluniu
  fot. Grzegorz Pacyna