Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

IV Konferencja "Kultura i turystyka, razem - ku przyszłości"

  (2010-09-09 09:25:53)

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na: IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ "KULTURA I TURYSTYKA, RAZEM - ku przyszłości", ŁÓDŹ 26-27.10.2010 r.

Cel:


Przełom XX i XXI w. to czas dynamicznego rozwoju turystyki kulturowej zarówno na świecie, jak i w Polsce. Od swych podróży współcześni turyści oczekują coraz więcej: nie tylko wypoczynku i relaksu, ale także nowych wrażeń, doświadczeń i wiedzy – po prostu rozwoju własnej kultury. Zjawisko to będzie w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać, ale też zmieniać i ewoluować.


Głównym celem konferencji jest dyskusja nad nowymi – jeszcze nie w pełni odkrytymi lub dopiero od niedawna eksplorowanymi – polami współpracy kultury i turystyki. Interesuje nas szerokie spojrzenie na innowacyjne, odległe od dotychczasowych schematów, podejście do kreowania produktu turystyki kulturowej. Zamierzamy poddać analizie różnorodne aspekty rozwoju tej formy podróżowania, w tym zwłaszcza nowe obszary zainteresowań i aktywności turystów kulturowych, prekursorskie metody i formy organizacyjne, możliwości wykorzystania najnowszych technologii.


Spotkanie przedstawicieli obu środowisk: kultury i turystyki ma służyć identyfikacji aktualnych  trendów i najbardziej prawdopodobnych kierunków rozwoju turystyki kulturowej, a także inspirować do realizacji w przyszłości wspólnych nowatorskich przedsięwzięć.

Tematyka konferencji (obrady plenarne):


Dyskusja na konferencji powinna dotyczyć następujących zagadnień:

 • globalizacja a turystyka kulturowa
 • gospodarka wiedzy, kreatywności i doznań – przemysły kultury – turystyka kulturowa
 • rola przemysłów kultury i sektora kreatywnego w podnoszeniu atrakcyjności turystycznej miast i regionów
 • od tradycyjnej turystyki kulturowej do turystyki kreatywnej – nieuchronny trend?
 • determinanty rozwoju turystyki kulturowej w XXI w.
 • nowe technologie na usługach kultury i turystyki
 • klaster jako nowoczesna struktura organizacyjna współpracy kultury i turystyki
 • nowatorskie formy udostępniania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
 • rola i znaczenie muzeów dla współczesnej turystyki
 • nowe obszary zainteresowań turystów kulturowych: życie codzienne, fikcja literacka i filmowa, świat mediów, realizm magiczny, odkrywanie zaginionego świata etc.
 • znaczenie poszczególnych 3 E (Entertainment, Excitement, Education) w turystyce kulturowej przyszłości
 • metody ułatwiania udziału w kulturze turystom niepełnosprawnym, seniorom i innym grupom osób „wykluczonych”

Organizatorzy nie ograniczają jednak listy problemów – można będzie poruszyć wszelkie zagadnienia, o ile tylko będą dotyczyły przyszłości współpracy kultury i turystyki.

Miejsce konferencji: Łódź, Hotel Andel’s Łódź

Organizatorzy:


1. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Konferencja dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Patronaty honorowe: 

 1. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 2. Marszałek Województwa Łódzkiego
 3. Prezydent Łodzi


Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Hotel Andel’s, Izba Turystyki Ziemi Łódzkiej,  Polska Izba Turystyki Oddział Łódzki

Patronat branżowy: Wiadomości Turystyczne

Patronat medialny: TVP Łódź, Radio Łódź, Gazeta Wyborcza, Rynek Podróży, Rynek Turystyczny, Dziennik Turystyczny, Magazyn Purpose

Program konferencji:

 

26.10.2010 r.

do 10.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10.00-10.30 powitanie
10.30-11.00 Wiesław Alejziak Turystyka Kulturowa w obliczu wyzwań XIX wieku (perspektywa do 2025 roku)
11.00-11.30 Marek Kozak Wyzwania przed turystyką kulturową
11.30-12.30 Paul Alezraa, Ameline Coulombier Projekty kulturowe przykłady dobrych praktyk
12.30-13.00 Wojciech Fedyk 10-lecie funkcjonowania systemu POT-ROT-LOT w perspektywie przyszłość promocji turystyki w Polsce
13.00-14.00 Obiad
14.00-14.30 Michał Stefański MobileMS
14.30-15.00 Andrzej Kaleniewicz Projekt GPS Wielkopolska
15.00-15.30 Michał Gruda, Michał Grelewski Gry miejskie - wyjątkowy sposób na turystykę
15.30-16.00 Przerwa Kawowa
16.00-16.30 Alicja Knast Muzeum Chopina w Warszawie
16.30-17.00 Małgorzata Wilk-Grzywna Kampania województwa świętokrzyskiego jako przykład zintegrowanych działań promocyjnych
17.00-17.30 Beata Krakowiak,Ewelina Skrydalewicz Noc muzeów, jako wydarzenie kulturalne Łodzi
17.30-18.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
19.30-22.00 Program wieczorny w Teatrze Jaracza


 

 


27.10.2010 r.

9.00-11.30 Warsztaty tematyczne
Jacek Grudzień Media oknem na świat produktów turystycznych
Przemysław Modrzewski Narzędzia Google skutecznym sposobem promocji twojego biznesu
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-14.00 Panel Dyskusyjny poświęcony Europejskim Stolicom Kultury
14.00-15.00 Pożegnalny obiad
Szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdą Państwo na stronie konferencyjnej

www.konferencja2010.rotwl.pl

Dodatkowych informacji udziela sekretariat konferencji pod nr tel. tel. (+48) 42 663 77 33 lub adresem e-mail: konferencja@rotwl.pl

Znajdź hotel