Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ za nami!

  (2019-03-11 13:14:20)

7 marca 2019 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Delegaci członków ROTWŁ oraz zaproszeni goście, podobnie jak w 2018 roku spotkali się w Sali Obrad Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi w gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w Łodzi. Walne Zgromadzenie Członków ROTWŁ otworzył Prezes ROTWŁ Sylwester Pawłowski, a obrady poprowadzili Artur Matiaszczyk i Andrzej Danowski.

Po powitaniu Delegatów oraz przyjęciu regulaminu i porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Mandatowej w składzie: Michalina Kraszkiewicz i Witosław Madej oraz Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Małgorzata Karolczak, Agnieszka Biniek i Ryszard Mamenas. Sekretarzami zostali Zbigniew Frączyk, Bogusław Szubert i Michalina Kraszkiewicz.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja multimedialna sprawozdań za 2018 r. – merytorycznego i finansowego. Po sprawozdaniu komisji mandatowej w/s ważności obrad (Witosław Madej), w kolejnej części obrad odbyły głosowania - Delegaci zatwierdzili uchwały o realizacji planów: merytorycznego i finansowego za zeszły rok. Po sprawozdaniu komisji rewizyjnej (Jarosław Denys), Delegaci zatwierdzili uchwałę w/s absolutorium dla Zarządu ROTWŁ za rok 2018.

Po przerwie kawowej nastąpiła prezentacja nowych członków ROTWŁ: Biblioteki Gminnej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, firmy FOOD FABRIC – właściciela marki „SILVER CATHERING”, Fundacji LUX PRO MONUMENTIS – organizatora LIGHT.MOVE.FESTIVAL, Hotelu Alicja z Łodzi, firmy NAVI CONCEPT S.C. – właściciela pokojów zagadek MYSTERIOUS ROOM, firmy KREATYWNE OPAKOWANIA Żanety Chonorowicz oraz Stowarzyszenia DOLINA SKRZATÓW - PARK SKRZACICH OPOWIEŚCI, FIGUR I EKSPOZYCJI i wręczenie im certyfikatów członkowskich. Następnie został przedstawiony przez Prezesa Sylwestra Pawłowskiego plan merytoryczny i finansowy na 2019 r. Po czasie przeznaczonym na dyskusję podjęte zostały uchwały dotyczące zatwierdzenia obu planów oraz zatwierdzenie składek członkowskich na 2019 rok. Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią Delegatów. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność i czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków ROTWŁ. Mamy nadzieję, że kolejne lata działalności ROTWŁ będą równie aktywne, a współpraca z Państwem jak zawsze sprawna i przynosząca widoczne efekty.

Znajdź hotel