Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Parki krajobrazowe województwa łódzkiego
W celu trwałej ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczo - krajobrazowych regionu, na terenie województwa łódzkiego utworzono jak dotąd 7 parków krajobrazowych. Są to:

"." Bolimowski Park Krajobrazowy
"." Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
"." Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
"." Przedborski Park Krajobrazowy
"." Spalski Park Krajobrazowy
"." Sulejowski Park Krajobrazowy
"." Załęczański Park Krajobrazowy

Cztery z nich: Miedzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Spalski oraz Sulejowski leżą w całości na terenie województwa łódzkiego. Pozostałe 3 parki mają charakter transgraniczny. Leżą bowiem na granicy województw: Bolimowski - łódzkiego i mazowieckiego, Przedborski - łódzkiego i świętokrzyskiego, Załęczański - łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Łączna powierzchnia obszaru leżącego w granicach parków krajobrazowych na terenie naszego województwa wynosi 97.945,2 ha. Stanowi to ok. 5.38 % całej powierzchni województwa łódzkiego.

W dziale tym odnajdziecie linki do odrębnych stron poświęconych poszczególnym parkom krajobrazowym województwa łódzkiego. Strony każdego z parków, obok szczegółowych opisów samych parków zawierają linki do oddzielnych stron zawierających opisy:
 • miejscowości położonych na terenie i w otulinie parku,
 • rezerwatów i pomników przyrody na terenie parku,
 • wybranych atrakcji np. przyrodniczych czy geologicznych na terenie parku,
 • szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych przebiegających przez dany park krajobrazowych oraz
 • obiektów noclegowych położonych na terenie i w otulinie parku.
 • Zdjęcia: Marek Lawin,Katarzyna Krakowska
  Parki krajobrazowe
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
  Przedborski Park Krajobrazowy
  Spalski Park Krajobrazowy
  Sulejowski Park Krajobrazowy
  Załęczański Park Krajobrazowy

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. Marek Lawin -1445419058
  Przedborski Park Krajobrazowy - nieopodal wsi Rączki (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445408309
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze nieopodal Strońska.
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445409475
  Przedborski Park Krajobrazowy - młodnik nieopodal rezerwatu Piskorzeniec
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445582589
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Katarzyna Krakowska -1271328851
  Park Krajobrazowy
  Wzniesień Łodzkich
  Okolice Plichtowa
  fot. Katarzyna Krakowska

  fot. Marek Lawin -1445582719
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445410537
  Przedborski Park Krajobrazowy - widok w kierunku ziemi świętokrzyskiej nieopodal szczytu Góry Fajna Ryba
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445582669
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445408769
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - punkt widokowy w Parku w Strońsku.
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445419035
  Przedborski Park Krajobrazowy - nieopodal wsi Rączki (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
  fot. Marek Lawin