Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Parki krajobrazowe województwa łódzkiego
W celu trwałej ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczo - krajobrazowych regionu, na terenie województwa łódzkiego utworzono jak dotąd 7 parków krajobrazowych. Są to:

"." Bolimowski Park Krajobrazowy
"." Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
"." Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
"." Przedborski Park Krajobrazowy
"." Spalski Park Krajobrazowy
"." Sulejowski Park Krajobrazowy
"." Załęczański Park Krajobrazowy

Cztery z nich: Miedzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Spalski oraz Sulejowski leżą w całości na terenie województwa łódzkiego. Pozostałe 3 parki mają charakter transgraniczny. Leżą bowiem na granicy województw: Bolimowski - łódzkiego i mazowieckiego, Przedborski - łódzkiego i świętokrzyskiego, Załęczański - łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Łączna powierzchnia obszaru leżącego w granicach parków krajobrazowych na terenie naszego województwa wynosi 97.945,2 ha. Stanowi to ok. 5.38 % całej powierzchni województwa łódzkiego.

W dziale tym odnajdziecie linki do odrębnych stron poświęconych poszczególnym parkom krajobrazowym województwa łódzkiego. Strony każdego z parków, obok szczegółowych opisów samych parków zawierają linki do oddzielnych stron zawierających opisy:
 • miejscowości położonych na terenie i w otulinie parku,
 • rezerwatów i pomników przyrody na terenie parku,
 • wybranych atrakcji np. przyrodniczych czy geologicznych na terenie parku,
 • szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych przebiegających przez dany park krajobrazowych oraz
 • obiektów noclegowych położonych na terenie i w otulinie parku.
 • Zdjęcia: Marek Lawin
  Parki krajobrazowe
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
  Przedborski Park Krajobrazowy
  Spalski Park Krajobrazowy
  Sulejowski Park Krajobrazowy
  Załęczański Park Krajobrazowy

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. Marek Lawin -1445582692
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445409181
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - porosty nieopodal rezerwatu Korzeń
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445431275
  Załęczański Park Krajobrazowy - roślinność w Rezerwacie Węże
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445418491
  Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Murawy Dobromierskie (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445430955
  Załęczański Park Krajobrazowy - krajobraz parku na zachód od Bobrownik
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445407899
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze Warty nieopodal Strońska
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445408820
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - pomnikowe drzewo w parku w Strońsku
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445418835
  Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Góra Bukowa (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445418420
  Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Murawy Dobromierskie (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445410005
  Przedborski Park Krajobrazowy - rośliność parkowa nieopodal rezerwatu Piskorzeniec
  fot. Marek Lawin