Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Bolimowski Park Krajobrazowy
Położenie i powierzchnia:
Park krajobrazowy na pograniczu województw: łódzkiego i mazowieckiego. Powierzchnia parku wynosi 23.130 ha, w tym 13.253 ha na terenie województwa łódzkiego. Utworzony w 1986 r., powiększony w 1995 r. Siedziba zarządu parku mieści się w Skierniewicach.

Obszar parku obejmuje płaskie i faliste tereny Równiny Łowicko - Błońskiej, przechodzące na południu ku Wzniesieniom Łódzkim. Występuje tu typowy krajobraz polodowcowy w obrębie wysoczyzny moreny dennej, z licznie występującymi polami wydmowymi.

Cały obszar parku pokrywają gęste lasy Puszcz: Bolimowskiej, Miechowieckiej i Mariańskiej, przez które meandruje rzeka Rawka, na całej długości objęta rezerwatem przyrody.
Flora parku:
W drzewostanie dominują bory mieszane z udziałem sosny, dębu, grabu i jałowca, na bardziej żyznych siedliskach przechodzące w typowe grądy a nieco rzadziej w świetliste dąbrowy. W obniżeniach rozwinęły się olsy, natomiast w dolinie Rawki występują łęgi jesionowo - olchowe i zarośla wierzbowe.

Na obszarze parku stwierdzono występowanie ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, 134 gatunków roślin rzadkich i chronionych - rośnie tu m.in. orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko i lilia złotogłów.
Fauna parku:
Wśród zwierząt (163 gatunki zwierząt chronionych) spotkać można m.in. łosie, jelenie, daniele, dziki, piżmaki, bobry i lisy. Dominuje ptactwo wodne, w tym m.in.: brodźce, bociany czarne, bekasy, remizy i łabędzie nieme. Liczna i bogata entomo- i avifauna.
Rezerwaty przyrody:
W granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 5 rezerwatów przyrody (Kopanicha, Rawka, Ruda Chlebacz, Polana Siwica oraz Puszcza Mariańska - ten ostatni poza granicami województwa łódzkiego), siedliska bobrów nad rzeka Rawką oraz kilka pomników przyrody.
Pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne:
Na obszarze i obrzeżach parku znajdują się liczne obiekty zabytkowe (Nieborów, Arkadia, Łowicz, Skierniewice, Bolimów) oraz pamiątki historyczne, w tym m.in. okopy i mogily z okresu obu wojen światowych.

Do dyspozycji turystów oddano obiekty wypoczynkowo - rekreacyjne w Bolimowie, Budach Grabskich i Nieborowie, z których korzystają głównie mieszkańcy pobliskich wielkich aglomeracji miejskich. Wyznakowano i opisano 3 szlaki turystyczne oraz 16 ścieżek dydaktycznych. Działają tu „zielone szkoły”.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Skierniewicach
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu
rozwiń
Informacja turystyczna
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Nieborowie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Bolimowie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-09-24 15:52:24
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
Miejscowości w parku
*
*
Borowiny
*
*
*
*
*
Kowiesy
*
*
*
*
*
Ziemiary

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1445582589
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445582556
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445582692
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445582488
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445582645
Bolimowski Park Krajobrazowy
fot. Marek Lawin