Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Przedborski Park Krajobrazowy
Położenie i powierzchnia:
Przedborski Park Krajobrazowy powstał w 1988 roku, w okolicach Przedborza, na pograniczu obecnych województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Powierzchnia parku wynosi 16.640 ha, a otuliny 14.490 ha.

Siedziba dyrekcji Parku znajduje się w Przedborzu. Przedborski Park Krajobrazowy (wraz ze Spalskim Parkiem Krajobrazowym i Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym) wchodzi w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z siedzibą w Moszczenicy.

Obszar parku zajmuje płaskie i faliste tereny Wyżyny Przedborskiej, najbardziej cenną przyrodniczo część zbudowanego z wapieni i piaskowców i zajmującego centralną cześć parku Pasma Przedborsko - Małogoskiego oraz fragmenty Niecki Włoszczowskiej, Wzgórz Łopuszańskich i Wzgórz Opoczyńskich.
Przedmiot ochrony:
Wspólnie z Parkami: Sulejowskim i Spalskim, Przedborski Park Krajobrazowy chroni dorzecze Pilicy. O atrakcyjności Parku decydują: malowniczość i różnorodność krajobrazu, obecność wielu punktów widokowych, korzystne warunki bioklimatyczne dzięki obfitości lasów oraz czystych wód powierzchniowych, bogata fauna, flora i szata roślinna, ustronność położenia, przewaga tradycyjnych form gospodarki rolnej oraz obecność zabytków architektury i kultury ludowej.

Zadaniem parku jest zachowanie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych, stworzenie systemu skutecznej ochrony najcenniejszych obiektów - rezerwatów i pomników przyrody oraz udostępnienie terenu dla turystyki ekologicznej.
Flora parku:
Lasy w Przedborskim Parku Krajobrazowym zajmują 10.470 ha (63,8 % powierzchni) a w otulinie 3.470 ha (23,9 %). Są to przeważnie drzewostany sosnowe na siedlisku borów mieszanych, przeplecione olsami i borami bagiennymi.

Na florę parku składa się około 900 gatunków roślin naczyniowych. Na wzgórzach wapiennych rośnie szereg gatunków wapieniolubnych mających tu jedyne stanowiska w byłym województwie piotrkowskim i Polsce środkowej. Do gatunków takich należą m.in.: zawilec wielkokwiatowy, goryczka orzęsiona i wiśnia karłowata. Z gatunków górskich rośnie tu bez koralowy i śnieżyczka przebiśnieg.

Na dzień dzisiejszy w parku występuje 39 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą. Godne uwagi są: wierzba borówkolistna - relikt arktyczny na torfowisku Piskorzeniec, gatunek bardzo rzadki w Polsce a także: wiśnia karłowata - nieliczne okazy w okolicy Rączek, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity - niezbyt częsty w lasach.

Występują tu widłaki: goździsty i gajowy oraz bardzo rzadkie - widłak spłaszczony i wroniec. Rośnie tu pełnik europejski, orlik pospolity, sasanka wiosenna, zawilec wielkokwiatowy, grążel żółty, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, obuwik pospolity żłobik koralowy i grzyb - szmaciak gałęzisty. Na terenie Parku rośnie również wolfia bezkorzeniowa - najmniejsza roślina kwiatowa na świecie.

W granicach Parku spotkać można również wiele gatunków podlegających ochronie częściowej. Spotyka się tu również szereg gatunków chwastów bardzo rzadko występujących w Polsce - m. in. czechrzycę grzebieniastą, miłki, przewiercień okrągłolistny czy włóczydło polne.
Fauna parku:
W Przedborskim Parku Krajobrazowym występuje wiele gatunków zwierząt, spośród których najliczniejszą grupę stanowią ptaki w liczbie 168 gatunków - 98 należy do awifauny lęgowej. Stwierdzono tu występowanie m.in.: biegusa płaskodzioba, bociana czarnego, łabędzia niemego, ogorzałki rybołowa, bąka, gągoła i kropiatki. Z pomocą człowieka na teren Parku powróciły bobry. Spotyka się tu także łosie, sarny, dziki i borsuki.
Pozaprzyrodnicze atrakcje turystyczne:
Na dziedzictwo kulturowe parku składają się skromne zasoby architektury oraz kultura ludowa. Najciekawsze zabytki znajdują się na terenie Przedborza, w tym kościół p.w. św. Mikołaja, wzniesiony w XIV stuleciu i rozbudowany w wieku XVIII, pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego oraz murów miejskich (XIV w).

W wiejskim krajobrazie Przedborskiego Parku Krajobrazowego można jeszcze spotkać przykłady starego budownictwa ludowego - chaty kryte słomą, studnie z żurawiem, piwnice ze sklepieniem kolebkowym, chylące się kuźnie, a nade wszystko urocze kapliczki i figurki wtopione w pagórkowaty krajobraz, szczególnie w takich wioskach jak: Chałupy, Gaj, Policzko Stare, Wymysłów, Piskorzeniec, Borowa, Wygwizdów, Przyłanki, Góry Mokre i inne.

W Przedborskim Parku Krajobrazowym znajduje się również 10 parków podworskich o różnym stanie zachowania.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-01-08 03:47:38
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Marek Lawin,Tomasz M. Kolmasiak
Sieć rzeczna
*
Rezerwaty przyrody
*
*
Miejscowości w parku
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1445410358
Przedborski Park Krajobrazowy - widok na stok północny Góry Fajna Ryba od strony wsi Góry Suche
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445418779
Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Góra Bukowa (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445410432
Przedborski Park Krajobrazowy - podejście niebieskim szlakiem na szczyt Góry Fajna Ryba
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445418724
Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Góra Bukowa (woj. świętokrzyskie, gmina Kluczewsko)
fot. Marek Lawin

fot. Tomasz M. Kolmasiak -1271332202
Krzętów
Rzeka Pilica
W głębi Góra Chełmo
fot. Tomasz M. Kolmasiak

fot. Marek Lawin -1445409700
Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat torfowiskowy Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445410060
Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409475
Przedborski Park Krajobrazowy - młodnik nieopodal rezerwatu Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445410537
Przedborski Park Krajobrazowy - widok w kierunku ziemi świętokrzyskiej nieopodal szczytu Góry Fajna Ryba
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409794
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin