Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Hołda"
Rezerwat leśny w powiecie wieluńskim, w pobliżu wsi Konopnica, w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Utworzony w 1998 roku. Powierzchnia rezerwatu - 71.24 ha.

Rezerwat Hołda chroni kompleks dobrze zachowanych, naturalnych lasów niżowych typowych dla nizin środkowopolskich, rosnących - jak na warunki nizinne - w bardzo zróżnicowanym krajobrazie.

Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występują tu płaty grądu subkontynentalnego, łęgu jesionowo-olszowego, olsu porzeczkowego, śródlądowego boru wilgotnego i subatlantyckiego boru świeżego o typowej strukturze i w większości właściwym składzie florystycznym.

Strome skarpy doliny Warty porastają zdegerenowane fitocenozy grądowe. Bardziej wilgotne i żyźniejsze obniżenia porastają, wykształcone w różnym stopniu płaty olsów, łęgów i borów wilgotnych.

O wartościach florystycznych rezerwatu stanowi 128 udokumentowanych gatunków, wśród których 4% stanowią gatunki znajdujące się pod ścisłą ochroną, takie jak: widłak jałowcowaty, lilia złotogłów czy sromotnik bezwstydny.

Zróżnicowana fizjonomia borów, z dominacją sosnowego starodrzewu i dobrze rozwiniętą warstwą krzewów warunkuje istnienie wielu form faunistycznych. Rezerwat posiada warunki doskonałego matecznika - miejsce schronienia i rozrodu wielu gatunków zwierząt. Występuje tu także stanowisko lęgowe bardzo rzadkiego ptaka z rodziny kaczkowatych - tracza nurogęsia.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:05:21
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
...

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria