Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Bialaczów"
Rezerwat leśny nieopodal Białaczowa (gmina w miejscu, powiat opoczyński, Utworzony w 1976 r. (korekta granic w 1984 r.). Powierzchnia rezerwatu wynosi 22.55 ha.

Rezerwat "Białaczów" ma za zadanie ochronę fragmentu naturalnego lasu grądowego z udziałem lipy, jaworu i buka. Dominującym zbiorowiskiem jest tu grąd subkontynentalny (w formie grądu wysokiego).

Niestety wspomniany las grądowy jest w znacznym stopniu zniekształcony wskutek intensywnej działalności gospodarczej człowieka. Przejawia się to przede wszystkim zbyt dużym udziałem sosny i brzozy, niedostatecznym udziałem dębu oraz występowaniem gatunków obcych, takich jak robinia akacjowa, dąb błotny czy dąb czerwony. Naturalny charakter ma jedynie niewielki płat łęgu jesionowo-olszowego oraz łęgu wiązowo-jesionowego.

Wśród drzewostanów dominują drzewostany sosnowe i dębowe z udziałem sosny i brzozy, sztucznego pochodzenia. Wartości krajobrazowe podwyższa drzewostan sosnowy z udziałem lipy, buka, a także grabu. Można tu zaobserwować naturalną ekspansję lipy, która występuje we wszystkich warstwach drzewostanów.

W warstwie podszytu natomiast dominują: jarząb pospolity, kruszyna, bez czarny, czeremcha, buk, grab i jawor. W runie występują m. in. bluszcz pospolity, konwalia majowa, przylaszczka pospolita oraz rokietnik pospolity, objęte ochroną gatunkową ścisłą lub częściową.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:56:12
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria