Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Jeziorsko"
Rezerwat faunistyczny (ornitologiczny) na terenie gmin Warta (powiat sieradzki) oraz Pęczniew (powiat poddębicki), utworzony na obszarze południowej - płytkiej (cofkowej) części sztucznego zbiornika wodnego "Jeziorsko". Powierzchnia rezerwatu wynosi 2.350,6 ha. Jest to największy pod względem powierzchni rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie "Jeziorsko" jest ostoja ptaków wodno-błotnych. Liczebność stanowisk ptaków lęgowych, ich skład gatunkowy oraz niezwykle bogata awifauna pozwalają zaliczyć ten rezerwat do ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Do chwili obecnej stwierdzono tu występowanie ok. 250 gatunków ptaków, w tym 150 gatunków lęgowych.

W okresie przelotów, zwłaszcza jesiennego liczebność przebywających w rezerwacie ptaków przekracza 10 tysięcy osobników. Wśród tej imponującej liczby trafiają się dość często gatunki rzadkie a nawet egzotyczne, tylko sporadycznie spotykane na terenie Polski.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Pęczniewie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Warcie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:09:30
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria