Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Korzeń"
Rezerwat torfowiskowy położony na południe od wsi Jeziorko, w gminie Zapolice (powiat zduńskowolski), w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Utworzony w 1998 roku. Powierzchnia rezerwatu wynosi 34.93 ha.

Rezerwat Korzeń obejmuje kompleks bagien śródleśnych o dużej wartości przyrodniczej. Przedmiotem ochrony jest torfowisko o charakterze przejściowym oraz dobrze zachowana biocenoza olsu torfowcowego i olsu porzeczkowego.

Na obszarze torfowiska występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym między innymi: rosiczki okrągłolistnej, widłaka jałowcowatego, grzybienia północnego, widłaka torfowego, bagna zwyczajnego, modrzewnicy zwyczajnej, tojeści bukietowej czy borówki bagiennej.

Obszar rezerwatu jest również cennym stanowiskiem lęgowym dla takich ptaków jak żuraw i brodziec samotny, oraz miejscem rozmnażania płazów i matecznik dla takich ssaków jak dziki czy bobry.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:08:23
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
Parki krajobrazowe
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria