Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Wojsławice"
Rezerwat leśny województwie łódzkim, na północ od Zduńskiej Woli, w sąsiedztwie wsi Wojsławice (gmina Zduńska Wola, powiat zduńśkowolski), na terenie uroczyska o tej samej nazwie. Utworzony w dn. 20 lutego 1978 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 96.69 ha.

Rezerwat chroni las mieszany o zróżnicowanych warunkach siedliskowych - na niewielkim obszarze występują tu aż 3 różne zbiorowiska leśne: grąd z jodłą, łęg olszowo - jesionowy oraz bór mieszany. We wszystkich piętrach drzewostanu dominuje jodła występująca tu w pobliżu północnej granicy swojego naturalnego zasięgu, ktora, rozwijając się dynamicznie osiąga wysokość do 33 metrów.

W rezerwacie występują również klon jawor, topola osika, jesion wyniosły oraz dąb, sosna i świerk. W podszycie charakteryzującym się dużą bujnością rośnie kruszyna, jarzębina, czarny bez, szakłak oraz wawrzynek wilczełyko.

Z kolei w wielogatunkowym runie, typowym dla zbiorowisk grądowych i łęgowych, występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych, w tym m.in. czworolist pospolity, kokoryczka wielokwiatowa, kopytnik pospolity, podkolan biały, przylaszczka i zawilec gajowy. Odnaleźć tu można również kwitnący i owocujący bluszcz (w liczbie kilkunastu okazów, porastających brzozy i olchy) występujący na granicy zbiorowisk: wilgotnego grądu z jodłą oraz łęgu olszowo-jesionowego.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:09:02
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria