Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Grądy nad Lindą"
Rezerwat leśny w Lesie Grotnickim, na południowy wschód od Grotnik (gmina Zgierz, powiat zgierski), w obrębie Wzniesień Łódzkich. Utworzony w 1997 r. Powierzchnia rezerwatu - 55.83 ha.

Zadaniem rezerwatu jest utrzymanie w niezmienionym stanie fragmentu źródłowego odcinka rzeki Lindy z rzeźbą o charakterze wyżynnym, jej dopływów i źródlisk, wraz rosnącymi tu drzewostanami łęgowymi i grądowymi, o charakterze grądu niskiego i wysokiego. Ochronie podlega tu malownicza, głęboka dolina płynącej przez las rzeki, o dużych walorach krajobrazowych i florystycznych.

W obrębie rezerwatu znajduje się również kompleks źródeł i wysięków wody w obrębie tzw. basenu torfowiskowego, trzech nisz źródliskowych oraz śródleśnego stawu, z których wypływa strumień będacy stanowiący dopływ rzeki Lindy.

Strefę przylegającą bezpośrednio do wspomnianego basenu torfowiskowego porasta roślinność łęgu jesionowo-olszowego, z udziałem bluszczu, wawrzynka wilczełyko, kokoryczki okółkowej czy storczyków. Tereny wyżej położone zajmują grądy.

Na grąd niski składają się tu drzewostany dębowe liczące ponad 140 lat oraz graby, jawory, lipy, klony i świerki. Grąd wysoki zajmuje tu mniejsze powierzchnie (wierzchowiny pogórów), mając w swym składzie oprócz dębów, również sosny kołnierzykowate, a z roślin niższych pięter - konwalie majowe, pszeńce gajowe i groszki czerniejące.

Na terenie rezerwatu występuje 6 gatunków roślin chronionych.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Miejski Punkt Informacji Turystycznej w Zgierzu
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:10:25
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria