Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Popień"
Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Popień (gmina Jeżów, powiat brzeziński), utworzono w 1954 r. w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z dużym udziałem, wówczas ok. 150-letniego, starodrzewu sosnowego z udziałem dębu, grabu, lipy i świerka. Powierzchnia rezerwatu wynosi 8.06 ha.

Pierwotny, główny cel ochrony w ciągu ponad 50 lat stracił na aktualności, ponieważ rosnące tu sosny w międzyczasie osiągnęły stan naturalnej dojrzałości (170 - 200 lat). Ich liczba w rezerwacie, tylko w ciągu ostatnich 30 lat spadła ponad trzykrotnie. Miejsce sosny (nie odnawiającej się naturalnie na żyznych siedliskach) zajęły sztucznie wprowadzone gatunki, chrakterystyczne dla siedlisk grądowych: dęby, jesiony, wiązy, lipy i klony.

Wspólcześnie rezerwat "Popień" obejmuje zbiorowiska łęgu położone nad rzeką Rawką oraz grądu niskiego i grądu typowego. Dziś jest to największy pod względem powierzchni i najbardziej zróżnicowany pod względem florystyczno - fitosocjologicznym rezerwat wchodzący w skład Lasów Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Jeżowie
rozwiń
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rogowie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:19:06
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria