Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Lasek Kurowski"
Rezerwat leśny w powiecie wieluńskim, w pobliżu wsi Kurów, na zachód od Wielunia, na terenie leśnictwa Mierzyce w nadleśnictwie Wieluń. Utworzony w dniu 14 listopada 1983 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 22.13 ha.

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie pozostałości trzech naturalnych zbiorowisk leśnych - w tym wypadku grądu z udziałem jodły, olsu i łęgu olszowego - zlokalizowanych w rolniczym krajobrazie okolic Wielunia. Drzewostan ma tu charakter naturalnych wielogatunkowych lasów liściastych, na które składają się jodły, dęby szypułkowe, wiązy, buki, graby, olsze czarne, świerki, brzozy oraz sosny.

Na bardzo dobrze wykształcony podszyt składają się głównie: leszczyna, czeremcha, grab, kruszyna i jarzebina. Równie bogate i zróżnicowane jest runo leśne - dominują tu głównie gatunki charakterystyczne dla zbiorowisk grądowych i łęgowych, a w miejscach wilgotnych: trzciny i rośliny bagienne.

W granicach rezerwatu występuje kilka gatunków roślin chronionych, w tym: bluszcz pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszczyk szerokolistny, porzeczka czarna i wawrzynek wilczełyko.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:05:46
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria