Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Piskorzeniec"
Rezerwat torfowiskowy na południe od wsi Piskorzeniec (gmina Przedbórz, powiat radomszczański). Położony w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego jest największym rezerwatem. Utworzony w 1990 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 409.19 ha.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnych biocenoz torfowiskowych i leśnych z licznymi gatunkami chronionymi oraz rzadkimi roślinami i zwierzętami, jak też swoistych cech krajobrazu Wyżyny Przedborskiej.

Ochroną objęte są tu ekosystemy bagiennych lasów i torfowisk powstałych w wyniku sukcesji na zarośniętych od kilkudziesięciu lat dołach torfowisk a także Staw Duży, na którym prowadzona jest gospodarka rybacka i zarośnięty szuwarami Staw Bolesław.

Na torfowisku rosną trzy gatunki rosiczki (rośliny łowiącej owady), a z gatunków reliktowych wierzba borówkolistna, turzyca strunowa i bagnica torfowa. Wokół torfowiska rośnie bór bagienny z takimi gatunkami jak bagno zwyczajne, borówka bagienna, wełnianka pochwowata i inne.

Torfowisko jest przykładem dobrze zachowanych i coraz rzadziej spotykanych zbiorowisk wysokotorfowiskowych. Obszar torfowiska stanowi doskonały naturalny zbiornik retencyjny dla sąsiadujących terenów.

Bogata jest fauna płazów (10 gatunków), gadów (5 gatunków) i ptaków (110 gatunków). Gnieżdżą się i żerują na torfowisku m.in.: bąk, łabędź niemy, remiz i słonka. Na Stawie Dużym mają żeremia bobry, spotyka się również ślady żerowania wydry. Znajdują się tam także ostoje łosia i jelenia.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:28:12
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Marek Lawin
Miejscowości
*
Parki krajobrazowe
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1445409730
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409901
Przedborski Park Krajobrazowy - północna część akwenu przy grobli w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409762
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409868
Przedborski Park Krajobrazowy - północna część akwenu przy grobli w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409617
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409700
Przedborski Park Krajobrazowy - rezerwat torfowiskowy Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409794
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445409651
Przedborski Park Krajobrazowy - roślinność w rezerwacie Piskorzeniec
fot. Marek Lawin