Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Bukowiec"
Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Bobrowa (gmina Łyszkowice, powiat łowicki).Utworzony w 1934 r. z inicjatywy prof. W. Niedziałkowskiego, wówczas na niewielkiej powierzchni 1,7 ha. Oficjalnie zatwierdzony w 1954 r., kiedy to powiększono jego powierzchnię do 6.58 ha. Nazwa pochodzi od nazwy okręgu czy obrębu, na jakie w XIX w. dzielono lasy używając nazw uroczysk zamiast numeracji oddziałów.

Rezerwat Bukowiec położony jest w północnych oddziałach uroczyska Lipce na terenie typowo równinnym, na wysokości 185 m n.p.m. Chroni las mieszany z udziałem buka rosnącego na wyspowym stanowisku na granicy swego naturalnego zasięgu występowania. Buk w uroczysku Lipce znajduje się w pobliżu swojej północnej granicy zasięgu, mając tu naturalne wyspowe stanowisko.

Gleby w rezerwacie są dość jednolite - płowe, wytworzone z glin zwałowych lekkich i średnich, świeżych z wierzchnią warstwą utworów płowych, o gospodarce wodnej ombrofilnej. W warstwie przypowierzchniowej znajdują się liczne kamienie średnicy 10 - 20 cm w formie bruku oraz nierzadko pokaźne rozmiarami głazy narzutowe.

Po części rośnie tu stary bukowy drzewostan w wieku 170 do ponad 200 lat z domieszką grabu oraz 120-letniej sosny i brzozy. Jest tu też młodszy drzewostan bukowy, około 110-letni z domieszką sosny w wieku 150 lat, z dolną warstwą bukowo-grabową.

Buk ze względu na podeszły wiek wyróżnia się znacznie - stare drzewa są silnie ugałęzione, dziuplaste i często opanowane przez grzyby. Obszar ten był niegdyś znany z racji rzadkości występowania buka w byłej guberni warszawskiej. Odbywały się tu przyjęcia w czasie galowych polowań carskich.

Niestety w wyniku wichury jaka przeszła w tym miejscu w dniu 21 sierpnia 1980 r. wiele drzew rosnących w rezerwacie zostało wywróconych i połamanych a łączny rozmiar strat przekroczył 120 metrów sześciennych drewna.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:56:56
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
...

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria