Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Czarna Rózga"
Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Kajetanów i Żeleźnica (gmina Przedbórz, powiat radomszczański), w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego, utworzony w 1996 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 185,60 ha, w tym 181,31 ha lasów i 4,29 ha terenów bezleśnych.

Rezerwat "Czarna Rózga" ustanowiono w celu zachowania ze względów naukowych oraz dydaktycznych, naturalnych ekosystemów, wilgotnych lasów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz gatunkami rzadkich i chronionych roślin zielnych.

Rezerwat ten chroni naturalne ekosystemy wilgotnych lasów liściastych w postaci bogatej mozaiki naturalnych zespołów leśnych: olsów, łęgów, grądów, boru jodłowego i sosnowego bagiennego z kilkunastoma okazami drzew pomnikowych - starych dębów i buków oraz licznymi gatunkami chronionych roślin zielnych.

Zadaniem rezerwatu jest zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej gatunków i ekosystemów związanych z takim typem środowiska.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:09:51
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
Parki krajobrazowe
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria