Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Meszcze"
Rezerwat leśny w północno-wschodniej części Piotrkowa Trybunalskiego, na południe od wsi Polichno, w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony w 1959 r. Powierzchnia rezerwatu - 35.32 ha.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie Meszcze jest lokalna populacja lipy drobnolistnej, gatunku typowego dla Puszczy Pilickiej. Obserwuje się tu regenerację zbiorowiska grądu i naturalizację drzewostanu, w którym obok lipy, zwiększają swój udział jawor, grab i dąb.

W runie najliczniej występują: gajowiec żółty, zawilec gajowy, szczawik zajęczy i fiołek leśny. W drzewostanie grądu wysokiego dominują dąb i sosna, zaś w runie, poza kompleksem gatunków typowo grądowych, występują gatunki siedlisk ciepłych (czyścica storzyszek, dzwonek brzoskwiniolistny, miodownik melisowaty, naparstnica zwyczajna i in.) oraz gatunki borowe (głównie borówka czarna).

Na uwagę i ochronę zasługują stare drzewa, zwłaszcza mateczne lipy, rosnące w otulinie rezerwatu, natomiast we florze zielnej: lilia złotogów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity i przytulia okrągłolistna.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 12:07:48
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
...

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria