Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Niebieskie Źródła"
Rezerwat krajobrazowy w województwie łódzkim (powiat tomaszowski), w granicach Tomaszowa Mazowieckiego, na prawym brzegu Pilicy, w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony w 1961 r. Powierzchnia - 28.77 ha.

Rezerwat "Niebieskie Źródła" chroni naturalne wywierzyska krasowe - wypływy wód ze szczelin krasowych w wapieniach jurajskich w postaci obfitych źródeł o charakterze wywierzysk, silnie pulsujących na dnie 2-ch basenów źródłowych o głębokości do 4,5 m. W granicach rezerwatu znajdują się rozlewiska i liczne wysepki.

Średnia temperatura wody wynosi 9,5 'C. Jej charakterystyczne błękitno - zielonkawe zabarwienie jest efektem działania rozproszonego światła słonecznego, tak więc barwa wody w basenach źródliskowych jest refleksem świetlnym. Zmiany odcieni barwy uzależnione są od stanu pogody: stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Woda wypełnia rozlewiska i kanały, a następnie odprowadzana jest poza teren rezerwatu - do Pilicy.

Obrzeża kanałów i rozlewisk porasta las łęgowy, natomiast na trzech rozległych wyspach dominuje bagienny las olszowy. Stwierdzono tutaj prawie 400 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich grupę roślin ściśle chronionych - trzech gatunków naturalnego pochodzenia: grzybieni białych, turówki wonnej i bluszczu oraz trzech introdukowanych tutaj przed laty - różanecznika żółtego, kosodrzewiny i cisa pospolitego.

Świat zwierząt jest jeszcze bogatszy - 440 gatunków, w tym 75 gatunków ptaków. Na szczególną uwagę zasługują ptaki zimujące na terenie rezerwatu, w tym kilka gatunków kaczek: krzyżówka, ohar, czernica, cyraneczka i gągoł.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. – Wydział Promocji
rozwiń
Informacja turystyczna
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2013-03-13 09:05:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: arch.WIT Tomaszów M. ,archiwum ROTWŁ
Miejscowości
*
Parki krajobrazowe
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. arch.WIT Tomaszów M.  -1271320117
Tomaszów Mazowiecki
Rezerwat krajobrazowy
"Niebieskie Źródła"
fot. arch.WIT Tomaszów M.

fot. archiwum ROTWŁ  -1251555256
Tomaszów Mazowiecki
Rezerwat krajobrazowy"Niebieskie Źródła"
fot. archiwum ROTWŁ