Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  "Perna"
Rezerwat leśny w sąsiedztwie wsi Nowe Ostrowy (gmina w miejscu, powiat kutnowski). Utworzony w 1975 r. Powierzchnia - 15.27 ha.

Rezerwat "Perna" chroni cenny liściasty las grądowy o różnowiekowym drzewostanie, z 140-letnimi okazami dębów: szypułkowego i bezszypułkowego, tworzących najwyższe piętro oraz grabem pospolitym i brzozą brodawkowatą

Tutejszy drzewostan tworzy naturalną postać kontynentalnego grądu niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum w odmianie kujawskiej. W podszycie występują m.in. leszczyna pospolita, dąb szypułkowy, grab pospolity, grusza dzika, jabłoń dzika oraz dereń świdwa.
O wartości przyrodniczej rezerwatu decyduje również bogata flora runa.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-08-21 13:18:26
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
...

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria