Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Bełchatowsko-Szczercowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Bełchatowsko-Szczercowski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się od zachodniej granicy Bełchatowa po zachodnią granicę powiatu belchatowskiego. Tworzy go pas o szerokości 4 - 10 kilometrów. Powierzchnia wynosi ok. 12800 ha.

W skład obszaru podlegającego ochronie wchodzi m.in. kompleks bagien "Święte Ługi" położony w sąsiedztwie wsi Marcelów i Lubiec. Na kompleks ten składają się rozległe torfowiska i stawy.

Na brzegach rosną m.in.: widłak torfowy, rosiczka, grzebienie północne, przygiełka biała i ponikło sutkowate. Stwierdzono tu występowanie licznych gatunków awifauny.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie
rozwiń
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2010-04-24 02:11:02
Zmodyfikowane przez: Piotr Sölle
Sieć rzeczna
*
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria