Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Z.P.K. "Dolina Mrogi"
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Dolina Mrogi" rozciąga się na granicy gmin Brzeziny i Rogów (powiat brzeziński), od Bronowic na południu po Kołacin na północy. Obejmuje powierzchnię 493 ha. Został utworzony w 1997 roku.

Głównym celem powołania zespołu była ochrona krajobrazu przełomowej doliny rzeki Mrogi na krawędzi regionu fizyczno - geograficznego Wzniesień Łódzkich. Rzeka płynie na tym odcinku na dnie głębokiej doliny o stromych stokach.

Dodatkowe walory nadaje temu obszarowi obecność licznych parowów, źródeł i głazów narzutowych oraz fragmentów naturalnych lasów na stokach i dnie doliny. Dużą wartość posiadają również rozległe płaty roślinności szuwarowej i łąkowej, z kolekcją rzadkich i chronionych gatunków roślin.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-04-08 21:42:15
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
-

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria