Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Z.P.K. "Rochna"
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Rochna" utworzono w 1997 r., w dolinie rzeki Mrogi, w sąsiedztwie wsi Rochna (powiat brzeziński), na terenie uroczyska leśnego Koluszki.

Na powierzchni około 22 ha objęto ochroną zespół źródliska rzeki Mrogi oraz jej odgałęzienia, o wybitnych walorach krajobrazowych, a także fragment naturalnego lasu z udziałem lipy w drzewostanie.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-04-08 21:42:15
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
-

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria