Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Z.P.K. "Zwierzyniec Królewski"
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Zwierzyniec Królewski" został utworzony w 1994 r. na terenie uroczyska leśnego "Zwierzyniec" w leśnictwie o tej samej nazwie, na terenie powiatu skierniewickiego. Zajmuje powierzchnię 572.32 ha.

Objęcie ochroną Uroczyska Zwierzyniec miało na celu zachowanie mozaiki siedlisk i drzewostanów, starych drzew, flory i fauny leśnej, pielęgnowanie cennych wartości historyczno-krajobrazowych oraz propagowanie kultury leśnej.

Największą atrakcją przyrodniczą Zwierzyńca Królewskiego są stare drzewa - rośnie ich tu według inwentaryzacji 430 sztuk. Dominują tu sędziwe dęby szypułkowe, a także buki, graby, jesiony, wiązy i topole. Najstarsze drzewa osiągają wiek ponad 250 lat. Buk zwyczajny występuje tu wyspowo poza granicą naturalnego zasięgu. w obrębie zespołu przetrwał nietypowy gwiaździsty (ośmioramienny) układ przecinek i wizur łowieckich z początku XIX wieku.

W samym Zwierzyńcu zachowały się takie interesujące obiekty jak: budynek dawnej strażnicy łowieckiej przy byłej bramie wejściowej do Zwierzyńca na tzw. gościńcu ze Skierniewic, zbudowany w 1. połowie XIX w. oraz drewniany budynek byłej gajówki "Graniczki" z 2 poł. XIX w. (przy tym samym gościńcu, na zachodnim skraju lasu).

Stoją tu również: murowany dworek nadleśniczego wzniesiony w 1926 r. oraz budynek nadleśnictwa z lat 1926-28. Te dwa ostatnie obiekty doskonale prezentują architekturę budownictwa leśnego okresu międzywojennego.

Na terenie Z.P.K "Zwierzyniec Królewski" znajduje się miejsce pamięci narodowej - mogiła z krzyżem. Pogrzebano tu 20 mężczyzn zamordowanych przez Niemców w dniu 17 IX 1944 r.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-04-08 21:42:15
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
-

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria