Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Równina Łowicko-Błońska
Równina stanowiąca południowo-zachodnią część Niziny Środkowo- mazowieckiej, położoną na południe od dolin Wisły i Bzury.

Region ten ma charakter niewysokiej, morenowej równiny denudacyjnej rozciętej przez liczne dopływy Bzury - Moszczenicę, Mrogę, Skierniewkę, Rawkę, Suchą, Pisię i Utratę, których doliny mają przeważnie przebieg południkowy.

Występują tu urodzajne gleby pyłowe i czarnoziemy, będące podstawą rozwoju rolnictwa, w tym - w szczególności - sadownictwa i uprawy warzyw.

Głównymi miejscowościami (na terenie województwa łódzkiego) są: Skierniewice, Łowicz, Łęczyca i Głowno.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-11-30 03:30:17
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria