Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Wysoczyzna Kłodawska
Wysoczyzna będąca północno-wschodnią częścią Niziny Południowowielkopolskiej. Stanowi morenową równinę denudacyjną o wysokości do 164 m n.p.m.

Od południa graniczy z Kotliną Kolską i Równiną Kutnowską, od północy (poza granicami województwa łódzkiego) z Pojezierzem Kujawskim. Dominuje tu krajobraz rolniczy.

W podłożu Wysoczyzny Kłodawskiej przebiega tektoniczny wał kujawski z wysadami soli permskiej, eksploatowanymi w Kłodawie.

Główną miejscowością Wysoczyzny Kłodawskiej leżącą w granicach województwa łódzkiego są Krośniewice.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-03-11 08:59:56
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria